Hopp til innholdet

Kundeopplysninger

For å bidra til å bekjempe økonomisk kriminalitet, er vi, i likhet med andre banker, pålagt av myndighetene å ha oppdatert informasjon om alle kundene våre. Dette kalles "kjenn din kunde-prinsippet". I den forbindelse må vi hente inn opplysninger om selskapet i en kundeerklæring.

Hvis du har mottatt et brev om at informasjonen vi har om selskapet er mangelfull eller utdatert, er det enkelt å oppdatere denne. Det gjør du ved å klikke på den grønne knappen øverst på denne siden. Det er viktig at kundeinformasjonen oppdateres senest 31. desember. Dersom dette ikke gjøres innen fristen, vil selskapet kunne oppleve å få sine tjenester i OBOS-banken sperret.

Den som fyller ut kundeerklæringen trenger BankID eller BankID på mobil for å bekrefte. Ta kontakt med din rådgiver i OBOS dersom du har spørsmål om utfyllingen.