Hopp til innholdet

Lån til boligselskaper

Vi bistår styret med å finne riktig finansieringsløsning for kortsiktige og langsiktige lånebehov.

Kontakt oss for tilbud på lån

Lånekalkulator for borettslag og sameier

Estimert beløp per måned:
Effektiv rente

Kontakt meg om lån

Nedbetalingsplan

Våre lånetjenester

Lønnsom refinansiering

Om boligselskapet har lån i andre banker/finansinstitusjoner, er det lurt å undersøke om vi har refinansiering til bedre betingelser enn dere har i dag. Ofte er det lønnsomt å bytte.

Likviditetsanalyser

Våre rådgiverne har spisskompetanse på finansiering av boligselskaper. I tillegg til lån, tilbyr vi også rådgivning og likviditetsanalyser. En likviditetsanalyse er et nyttig planleggingsverktøy for styret og gir en oversikt over boligselskapets løpende økonomiske situasjon - både med hensyn til daglig drift og fremtidige prosjekter.

Nedbetalingslån

OBOS-banken er en fleksibel bank, og vi tilbyr flere typer lån. Velg mellom annuitets- eller serielån, fast eller flytende rente, og hvorvidt dere ønsker en periode med avdragsfrihet. Vi hjelper dere med å velge en nedbetalingstid som passer boligselskapets økonomiske situasjon og behov. Vi tilbyr lån til boligselskaper med løpetid på inntil 40 år, og avdragsfrihet i inntil 10 år.

Individuell nedbetaling

OBOS tilbyr også individuell nedbetaling av fellesgjeld gjennom det som kalles ”IN-ordning”. Det vil si at hver enkelt andelseier får muligheten til helt eller delvis å nedbetale sin andel av selskapets fellesgjeld, og dermed få redusert sine månedlige fellesutgifter. Andelseiere som bruker denne ordningen får sidestilt sikkerhet i bankens pantedokument for beløpet som er innbetalt. OBOS-banken har spesialkompetanse på IN. Har dere spørsmål, må dere ikke nøle med å stille dem.

Fastrentelån

OBOS-banken tilbyr fastrentelån til boligselskaper som ønsker forutsigbare låneutgifter. Vi setter renten ut fra en vurdering om fremtidig renteutvikling. Avtalen løper normalt over 3, 5, 7 eller 10 år.

Merk at fastrente er et ”ferskvareprodukt”. Rentesatsen er avhengig av tidspunktet renten blir bundet på. Boligselskaper som vurderer fastrentelån bør basere beslutningen på økonomisk forutsigbarhet, og ikke ønsket om ”å slå markedet” i perioden renten bindes på.

Fastrente gir forutsigbare kostnader i bindingsperioden, og det forenkler budsjettarbeidet. Samtidig er det normalt noe dyrere enn flytende lån. Det er heller ingen mulighet til å endre løpetid eller avdragsprofil i bindingsperioden.

Kassekreditt

Kassekreditt er en kortsiktig kreditt som kan brukes til å finansiere boligselskapets midlertidige likviditetsbehov. Kreditten etableres som en trekkrettighet på selskapets driftskonto. Det vil si at selskapet kan overtrekke kontoen, og kun betale renter på benyttet kreditt.