Hopp til innholdet

Rehabilitering

Vi har erfarne rådgivere og tilpassede prosjektlån. Mulighet for byggherregaranti og garantikonto med sperret beløp.

Beregn økning i felleskostnader ved rehabiliteringRehabiliteringskalkulatoren tar utgangspunkt i enkle økonomiske prinsipper, og gir kun en estimert beregning av rehabiliteringskostnader.

Våre rehabiliteringstjenester

Rådgivning

Større vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter foregår gjerne over lengre tid. For styret er det viktig å ha en helhetlig forståelse av hvordan arbeidene skal finansieres. Våre rådgivere har lang erfaring med økonomisk planlegging for boligselskaper, og høy kompetanse på området.  Som grunnlag for våre anbefalinger, benytter vi en likviditetsanalyse.

En likviditetsanalyse fra OBOS-banken sikrer at boligselskapet får en finansieringsløsning tilpasset deres behov. Resultatene av analysen forteller hvor mye egenkapital som bør benyttes, hvor mye lån som bør tas opp og hvordan felleskostnadene påvirkes.

Likviditetsanalysen er et nyttig planleggingsverktøy for styret, og gir trygghet gjennom bedre oversikt over boligselskapets løpende økonomiske situasjon - både med hensyn til daglig drift og fremtidige prosjekter. En likviditetsanalyse gir et godt grunnlag for å vurdere rehabiliteringsprosjekter og er ofte en viktig faktor for å komme frem til en beslutning blant beboere.

Prosjektlån

På større vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter som går over tid er det vanlig med delutbetalinger i prosjektperioden.

OBOS-banken tilbyr prosjektlån med delutbetalinger som boligselskapet kan disponere i henhold til kostnadene i prosjektet.

Byggherregaranti

Med byggherregaranti fra OBOS-banken stilles garanti ovenfor entreprenøren med sikkerhet i boligselskapet.

Garantikonto

Ved større og mindre arbeider kan oppdragstaker stille krav om at boligselskapet stiller med garanti for betalingen. Med garantikonto i OBOS-banken kan boligselskapet sette inn avtalt beløp på sperret konto som fristilles når oppdraget er fullført.