Hopp til innholdet

Bedriftsinnskudd NIBOR90

Trygg og lønnsom plassering av overskuddslikviditet. Passer for bedrifter som har mer enn 6 måneders plasseringshorisont.

Priser og betingelser

Rente

På sparekontoen NIBOR90 får du 3 måneders NIBOR + 0,50% per år.

Rentene kapitaliseres kvartalsvis. Kursutvikling på NIBOR3M finner du på Oslo Børs sine sider. 

Innskuddsbeløp fra 500 000 kroner til 8 000 000 kroner. 

Tilbudet gjelder ikke bedrifter innen finansiell sektor eller for midler forvaltet av finansinstitusjoner. 

 

Slik oppretter du NIBOR90-konto

  1. Fyll ut bestillingsskjema.
  2. Vi sender kontoavtale for elektronisk signering til signaturberettigede i henhold til firmaattest.
  3. Når kontoavtalen er signert opprettes kontoen og du kan overføre ønsket sparebeløp.

 

Slik bestiller du uttak fra konto 

Uttak fra konto må varsles minimum 90 dager før ønsket uttaksdato. Du kan kun ha én aktiv uttaksbestilling av gangen. Ved uttak før 90 dager påløper gebyr på 2 prosent av uttaksbeløpet.