Betaling - via OBOS

Betal til:
Rabben Borettslag
org.nr: 948 776 812

Betaling for:
Leie av selskapslokale (ukedag)

Beløp:
300,00 kr