Betaling - via OBOS

Betal til:
Korsgata 16 Sameiet
org.nr: 986 478 132

Betaling for:
Leie av Grendehuset

Beløp:
1500,00 kr