Betaling - via OBOS

Betal til:
The Academy i Borettslag
org.nr: 991 796 312

Betaling for:
Vaktmestertjenester

Beløp:
2500,00 kr