Hopp til innholdet

Registrer deg uten BankID

Ønsker du å bli OBOS-medlem?

Kundeforholdets formål

Banken har etter hvitvaskingsloven §12 plikt til å innhente informasjon om kundeforholdets formål og tilsiktede art. Vi ber om forståelse for at du må svare på følgende spørsmål:

Har du, eller har du i løpet av de siste 12 måneder hatt, en stilling eller et verv som defineres som en Politisk eksponert Person (PEP), eller er du nært familiemedlem eller en kjent medarbeider til en PEP?
Er du skattepliktig til land utenfor Norge?
Vil du bruke vanlige banktjenester som f.eks. konto med kort, nettbank, lån eller sparing?

Informasjon om innbetalinger

Er det sannsynlig at du vil foreta kontantinnskudd som samlet per år vil overstige 100 000 kroner?
Er det sannsynlig at du vil motta innbetalinger fra utlandet som samlet per år vil overstige 100 000 kroner?

Informasjon om utbetalinger

Er det sannsynlig at du vil foreta utbetalinger til utlandet som samlet per år vil overstige 100 000 kroner?