Hopp til innholdet

Registrer deg uten BankID

Ønsker du å bli OBOS-medlem?

Kundeforholdets formål

Banken har etter hvitvaskingsloven §12 plikt til å innhente informasjon om kundeforholdets formål og tilsiktede art. Vi ber om forståelse for at du må svare på følgende spørsmål:

Har du, din nærmeste familie, medarbeidere eller venner høytstående offentlige verv i Norge eller andre land?
Er du skattepliktig til land utenfor Norge?
Vil du bruke vanlige banktjenester som f.eks. konto med kort, nettbank, lån eller sparing?

Informasjon om innbetalinger

Er det sannsynlig at du vil foreta kontantinnskudd som samlet per år vil overstige 100.000 kroner?
Er det sannsynlig at du vil motta innbetalinger fra utlandet som samlet per år vil overstige 100.000 kroner?

Informasjon om utbetalinger

Er det sannsynlig at du vil foreta utbetalinger til utlandet som samlet per år vil overstige 100.000 kroner?