Hopp til innholdet

Bli kunde for deg uten BankID

Har du ikke BankID kan du registere deg her. Har du BankID fra før, bør du registrere deg med BankID. Det tar bare ett par minutter. Etter du har registrert deg kan du bestille BankID fra oss. 

Registrer deg med BankID

Har du ikke BankID? Registrer deg her

Er du OBOS-medlem?

Kundeforholdets formål

Banken har etter hvitvaskingsloven §12 plikt til å innhente informasjon om kundeforholdets formål og tilsiktede art. Vi ber om forståelse for at du må svare på følgende spørsmål:

Har du, eller har du i løpet av de siste 12 måneder hatt en stilling eller et verv som defineres som en Politisk Eksponert Person (PEP), eller er du nært familiemedlem eller en kjent medarbeider til en PEP?
Er du skattepliktig til land utenfor Norge?
Vil du bruke vanlige banktjenester som f.eks. konto med kort, nettbank, lån eller sparing?
Kommer du til å gjennomføre transaksjoner, motta eller sende penger på vegne av andre, og som ikke er i din nærmeste familie?
Vil kontoen(e) din(e) bli brukt til kjøp, salg eller transaksjoner tilknyttet virtuelle- /kryptovaluta (eksempelvis Bitcoin, Ethereum eller lignende)?

Informasjon om innbetalinger

Er det sannsynlig at du vil foreta kontantinnskudd som samlet per år vil overstige 100 000 kroner?
Er det sannsynlig at du vil motta innbetalinger fra utlandet som samlet per år vil overstige 100 000 kroner?

Informasjon om utbetalinger

Er det sannsynlig at du vil foreta utbetalinger til utlandet som samlet per år vil overstige 100 000 kroner?