Hopp til innholdet

OBOS-banken

OBOS-banken er 100 % eid av OBOS.
Alt overskuddet vi skaper, går tilbake til OBOS. Vi betjener privatkunder, borettslag og sameier over hele landet. 

OBOS har tilbudt sparing til medlemmer helt siden selskapet ble etablert i 1929. Det mange kanskje ikke er klar over, er at finansiering av boligene stod nesten like sentralt som utbygging. På den tiden var sparelaget en helt essensiell faktor i boligsamvirket. Arbeiderklassen fikk ikke lån i vanlige banker frem til Husbanken kom på banen.

I november 2013 ble OBOS-banken etablert og all låne- og sparevirksomhet tilbys nå gjennom OBOS-banken. 

Noen raske fakta om banken

  • Medlem av Bankenes sikringsfond. Alle innskudd er garantert med inntil 2 millioner kroner.
  • Organisasjonsnummer: 911 986 884.
  • SWIFT er DNBANOKKXXX. IBAN-nummeret finner du på kontoutskriften i nettbanken.
  • Vi er den 18. største banken i Norge med en forretningskapital på rundt 53 milliarder kroner ved utgangen av fjerde kvartal 2020.
  • Omtrent 60 ansatte.
  • Øistein Gamst Sandlie er administrerende direktør.

Sikkerhet og antihvitvasking

Alle banker er pålagt å forhindre hvitvasking av penger. Vi er derfor nødt til å kjenne kundene våre, og det er en av årsakene til at vi spør om hva du skal bruke kontoen til. Vi passer også på at privatkontoer kun blir brukt til private formål. Dette gjør vi for å avdekke svindel, hvitvasking og terrorfinansiering. Arbeidet med å forhindre antihvitvasking er godt forankret i vår styringsdokumentasjon.

Bærekraft og samfunnsansvar

OBOS jobber for et bærekraftig samfunn, og i banken har vi egne retningslinjer for bærekraftig bankdrift. Vi vurderer vår finansiering, kredittgivning og plassering av innskudd med bakgrunn i en vurdering av klima- og miljøforhold, arbeids- og sosiale forhold, samt økonomi og forretningsetikk. Alt overskudd vi har, går tilbake til OBOS.

FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift 

I november 2022 signerte vi FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift. Målet med prinsippene er å bidra til at finanssektoren skal utvikle seg i tråd med FNs bærekraftsmål og Parisavtalen. 

 

Ta kontakt!

Ønsker du å ringe eller skrive til oss?
Ta kontakt på telefon eller via kontaktskjemaet.