Hopp til innholdet

OBOS-banken

OBOS-banken er 100 % eid av OBOS.
Alt overskuddet vi skaper, går tilbake til OBOS. Vi betjener privatkunder, borettslag og sameier over hele landet. 

OBOS har tilbudt sparing til medlemmer helt siden selskapet ble etablert i 1929. Det mange kanskje ikke er klar over, er at finansiering av boligene stod nesten like sentralt som utbygging. På den tiden var sparelaget en helt essensiell faktor i boligsamvirket. Arbeiderklassen fikk ikke lån i vanlige banker frem til Husbanken kom på banen.

Frem til 2013 drev vi utlånspraksis som "OBOS Lån og Spar" med enkle innskudd og utlån. Vi hadde ingen mulighet til å tilby dagligbanktjenester. Den regulatoriske utviklingen skjøt heldigvis fart etter finanskrisen. Det ble et stort behov for å gi kundene bedre og flere tjenester. OBOS’ utlåns- og sparevirksomhet søkte derfor konsesjon om å bli en ordinær bank. 

I november 2013 ble OBOS-banken etablert og all låne- og sparevirksomhet tilbys nå gjennom OBOS-banken. 

Sikkerhet og antihvitvasking

Alle banker er pålagt å forhindre hvitvasking av penger. Vi er derfor nødt til å kjenne kundene våre, og det er en av årsakene til at vi spør om hva du skal bruke kontoen til. Vi passer også på at privatkontoer kun blir brukt til private formål. Dette gjør vi for å avdekke svindel, hvitvasking og terrorfinansiering. Arbeidet med å forhindre antihvitvasking er godt forankret i vår styringsdokumentasjon.

Grønt fokus

OBOS jobber for et bærekraftig samfunn, og i banken har vi egne retningslinjer for bærekraftig bankdrift. Det innebærer blant annet at OBOS-banken har retningslinjer for bærekraftig bankdrift. Vi vurderer vår finansiering, kredittgivning og plassering av innskudd med bakgrunn i en vurdering av klima- og miljøforhold, arbeids- og sosiale forhold, samt økonomi og forretningsetikk. Vi skal ikke bidra til finansiering av prosjekter som bryter lover knyttet til ytre miljø, eller bruke materialer fra ulovlig hogst eller truede arter. Arbeidet vi gjør innen bærekraft følger resten av konsernet, og blir rapportert i årsrapporten. Alt overskudd vi har, går tilbake til OBOS.

OBOS har et grønt ansvar og ønsker å bidra til å fremme grønne bygg. Vi tilbyr derfor grønne lån til bygg som kan dokumentere en miljøkvalitet. Du kan søke om vårt miljøvennlige lån hvis du har kjøpt eller skal kjøpe bolig som er sertifisert med BREEAM Very good, Svanemerket, eller energimerket A/B. Dette er boliglånet som er tilpasset den nye, grønne hverdagen.

Planlegger du å kjøpe helt ny bolig fra OBOS eller OBOS Block Watne, har vi et skreddersydd boliglån. Dette er et lån med ekstra gode betingelser for medlemmer som tar et aktivt valg om å kjøpe en bolig som oppfyller dagens miljøkrav. 

Vi bistår styrene i borettslag og sameier med finansiering av fellesgjeld når ladestasjoner for elbil skal på plass, oljefyren byttes ut eller andre miljøtiltak skal gjennomføres.

Noen raske fakta om banken

  • Etablert 21. november 2013.
  • Medlem av Bankenes sikringsfond. Alle innskudd er garantert med inntil 2 millioner kroner.
  • Organisasjonsnummer: 911 986 884.
  • SWIFT er DNBANOKKXXX. IBAN-nummeret finner du på kontoutskriften i nettbanken.
  • Vi er den 18. største banken i Norge med en forretningskapital på rundt 53 milliarder kroner ved utgangen av fjerde kvartal 2020.
  • Omtrent 60 ansatte.
  • Øistein Gamst Sandlie er administrerende direktør.
Mor og datter som koser seg i hagen

Bærekraft og grønt ansvar

Å ta ansvar for miljø og klima er høyt prioritert i OBOS. Vi har tatt store steg innen bærekraftig byutvikling og har en rekke tiltak og prosjekter på gang.

Grønt OBOS