Hopp til innholdet

Hvor mye kan du låne?

Veien er kort fra drøm til frustrasjon om du får mindre lån enn du hadde håpet på. Spørsmålet blir om du har mulighet til å gjøre noen grep slik at banken kan øke lånebeløpet.

Dette er regnestykket (i grove trekk)

Du må ha egenkapital som utgjør minst 15 prosent av prisen på boligen du ønsker å kjøpe. Ifølge boliglånsforskriften, får du låne maks fem ganger din/husholdningens totale inntekt. Beløpet finner du ved å gange inntekten med fem, og trekke fra det du har i gjeld fra før. Deretter gjør banken en vurdering av hvilke utgifter du har, og hvor mye du kan klare å betale hver måned. Her skal bankene også ta hensyn til at du skal tåle en renteøkning på 5 prosentpoeng.

Banken kan også gi innspill til endringer du kan gjøre i økonomien din, men uansett er det viktig at du ender opp med et lånebeløp du kan leve med i lang tid.

Jente i en park

Er det noe du kan påvirke?

Egenkapital:

Særlig for førstegangskjøpere, er det kravet til egenkapital som setter begrensninger på lånebeløpet. Egenkapitalen kan være sparepenger, BSU, arv, salg av bolig eller at du får hjelp av en kausjonist som stiller sikkerhet i boligen sin.

Gjeld:

Banken vil ta med i regnestykket hvor mye skatt du betaler og hvor mye gjeld du har i form av studielån, kredittkort, forbrukslån, osv. All gjeld vil påvirke størrelsen på boliglånet. Du har større sannsynlighet for å få høyere boliglån om du betaler ned all smågjeld før du søker banken om lån

Inntekt:

Høyere inntekt vil selvfølgelig også øke lånemulighetene, men inntekten kan være vanskelig å påvirke fra en dag til en annen. Går du fra å være student til fast ansatt, fra deltid til fulltid eller fra én til to inntekter, ja, da vil sannsynligheten være stor for at du øker lånemulighetene også.

Bil:

Uansett om du eier eller leaser bil, vil du alltid ha kostnader i form av drivstoff, avgifter, reparasjoner, o.l. Hvis du kan klare deg uten bil, øker du sjansen for et høyere lånebeløp.

Boligutleie:

Om du har muligheten til å leie ut boligen din, så vil det bedre utsiktene dine til å få et høyere lån.

Levekostnader:

Det er forskjell på hvor mye penger folk bruker. Daglige utgifter kan du til en viss grad påvirke selv, men å leve på nudler og knekkebrød over lang tid er det få som klarer. Derfor benytter bankene seg av faste satser, et såkalt referansebudsjett (SIFO), for utregning av utgifter til livsopphold som mat, klær og helse.

Barn:

Har du barn, vil banken forsikre seg om at levekostnadene dine er store nok til dekke de økte kostnadene som barnet medfører. Antall barn, om barna bor hjemme eller om du betaler barnebidrag påvirker hvor mye du har mulighet til å betale på et boliglån.

Våre råd

Vi vil gjerne hjelpe deg med lån til drømmeboligen, men vi skal også sørge for at du har råd til å leve. I noen tilfeller vil anbefalingen være å se etter en billigere bolig. Andre ganger vil du få råd om endringer du selv kan gjøre for å øke lånemulighetene dine.

Uansett hvilken situasjon du befinner deg i, er våre rådgivere tilgjengelig for å hjelpe deg på veien.

Hvor mye kan du låne?

Fyll ut noen opplysninger om deg og din økonomi, og få rask tilbakemelding på hvor mye du kan låne.

Sjekk din låneevne