Hopp til innholdet

Spar til barnas fremtidige bolig

Når boligprisene stiger samtidig som det blir vanskeligere å få lån, har mange blitt oppmerksomme på hvor avgjørende egenkapital er når barna en gang skal inn på boligmarkedet.

Gutt med briller

 

I OBOS-banken får vi stadig oftere henvendelser fra foreldre og besteforeldre som ønsker å spare til barnas fremtidige bolig. Hva er den beste måten å spare på, og hvordan oppretter man konto til barn? Heldigvis er det ikke nødvendig å oppsøke en filial for å få barnekonto. Nå kan det meste ordnes digitalt. 

Foreldrene disponerer barnas midler

Det er foreldrene som er ansvarlig for barnas sparepenger frem til de fyller 18 år. Sparemidler som er registrert i barnets navn blir ført opp på foreldrenes skattemelding. Begge foresatte må derfor være enige i at kontoen skal opprettes, hvordan pengene skal disponeres og når kontoen eventuelt skal avsluttes.

Ved bestilling av konto til barnet velger foreldrene om kontoen skal disponeres av én forelder, begge hver for seg, eller begge i fellesskap.

For en boligsparekonto er det standard at foreldrene disponerer kontoen i fellesskap. Uttak utover spart beløp inneværende år medfører at kontoen avsluttes, derfor bør begge være enige om en slik avgjørelse. 

Myndighetene pålegger banken streng kontroll av barnets og foreldrenes legitimasjon når det skal opprettes konto til barn. Kontrollen gjøres ved at foreldrene registrerer seg som kunde i banken. Reglene er til for barnets og foreldrenes trygghet. Ingen skal kunne misbruke pengene eller benytte kontoen til hvitvasking av penger.

Ungdom over 15 år kan inngå kontoavtale uten foreldrene, for å disponere penger de har tjent selv, eller fått i gave. 

Sparepenger som gave 

En del av barneoppdragelsen er å lære barna verdien av penger og å ta ansvar for egne midler. Det er viktig å snakke med barna om økonomi, og sammenhengen mellom innsats, sparing og forbruk. Likevel er foreldre og besteforeldre, med god grunn, ofte usikre på om pengegaver vil gå til forbruk med en gang poden fyller 18 og får kontroll over egne midler. Og hva om én eller begge foreldre ikke evner å holde seg unna barnets konto?

Spare i barnets navn eller på egen konto? 

Mange lurer også på om det er best å opprette konto i barnets navn, eller om det er bedre at foreldrene sparer på egen konto og heller gir pengene til barna når de blir myndige. Her er det argumenter både for og imot.

En boligsparekonto i barnets navn gir definitivt best rente. Dessuten sikrer det å spare i barnets navn at sparemidlene ikke inngår i boet etter et eventuelt samlivsbrudd eller dersom den ene dør.

Et argument for å spare i foreldrenes navn er at barnet ikke risikerer fratrekk i stipendandelen ved søknad om studielån, samt at foreldrene har frihet til å bruke pengene på noe annet dersom privatøkonomien plutselig skulle endre seg.

Det er også verdt å være oppmerksom på at Fylkesmannen som hovedregel skal forvalte umyndiges midler som overstiger to ganger grunnbeløpet (i skrivende stund 185.152 kroner). Dette kan tale for å spare på foreldrenes egen konto. Men også her kan et gavebrev fastsette en annen løsning.  

Slik bestiller du konto til barna