Hopp til innholdet

Bli med å bygge fremtidens bank!

Her får du tilgang til bankens API-er og dokumentasjon på hvordan disse kan benyttes.

OBOS-banken PSD2 utviklerportal

API-ene er en del av PSD2. EUs direktiv som regulerer betalingstjenester i EUs indre marked. Siden Norge er medlem av EØS omfatter dette også Norge.

Intensjonen med PSD2 er å legge til rette for økt konkurranse i markedet for betalingstjenester, fremme innovasjon, styrke sikkerheten for nettbetalinger og tilgang til konto, samt bedre samhandlingen mellom ulike typer aktører og ytterligere harmonisere regelverket i EU. Kilde: Finans Norge