Hopp til innholdet

Boliglånsforskriften

Myndighetene har satt noen begrensninger på hvor mye bankene kan låne ut. Finn ut hva boliglånsforskriften betyr for hvor mye du kan få i boliglån.


Slik fungerer boliglånsforskriften

Finanstilsynet har satt en rekke kriterier som vi, og alle andre banker, må følge når vi vurderer hvor mye du kan få i boliglån. Det vil si at lånebeløpet du får blir regnet ut fra hvor mye du har i inntekt, hvor mye boligen din er verd, og hvor godt du tåler en eventuell renteøkning. 

Inntekt

Grensen for samlet gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto årsinntekt. Skattefri inntekt blir inkludert i beregningen av årsinntekt hvis du kan dokumentere inntekten, og den har vært stabil over tid. Det betyr at du kan inkludere inntekter fra utleie, barnetrygd og lignende.

Inntektskravet gjelder ikke seniorlån, der lånet blir innfridd ved fremtidig salg av boligen. Her blir lånebeløpet regnet ut fra verdien på boligen, og inntekten vurderes ikke.   

Boligens verdi

For ordinært boliglån skal ikke lånebeløpet utgjøre mer enn 85 prosent av boligens verdi.  Det betyr at du må ha minimum 15 prosent i egenkapital.

Rammelån  skal ikke overstige 60 prosent av boligens verdi. Det samme gjelder lån til sekundærbolig i Oslo kommune. 

Betjeningsevne

Videre krever boliglånsforskriften at du skal kunne tåle en renteøkning på fem prosentpoeng uten at dine månedlige utgifter overstiger beløpet du får utbetalt i lønn. 

Tilleggssikkerhet 

Penger du har spart i BSU blir regnet som egenkapital uten at du trenger å avslutte sparingen. Det betyr at du som er under 34 år kan fortsette å spare på BSU-konto med skattefordel helt til du har fylt opp det maksimale sparebeløpet. 

Har du ikke nok egenkapital, kan du ha tilleggsikkerhet som kausjon, garanti eller pant i annen fast eiendom.

Mulighet til å fravike kriteriene

Bankene har mulighet til å fravike ett eller flere av kriteriene for en viss mengde av volumet de låner ut hvert kvartal. Denne fleksibilitetskvoten er på 10 prosent for hele landet, med unntak av Oslo der den er på 8 prosent. Det vil si at vi i enkelte tilfeller kan gi deg lån, selv om du ikke oppfyller alle kriteriene. 

Boliglånsforskriften vurderes kontinuerlig. Forskriften ble fornyet for fire nye år i desember 2020.

Boliglånsforskriften, kort oppsummert:

  • Krav til 15 prosent egenkapital av boligens verdi.
  • Den samlede gjelden kan maksimalt være fem ganger brutto årsinntekt.
  • Boliglånskunder må tåle en renteøkning på fem prosentpoeng på samlet gjeld.
  • Bankene har en fleksibilitetskvote- En gitt andel av alle lån bankene innvilger hvert kvartal, kan fravike kravene. I Oslo er denne kvoten på åtte prosent, i resten av landet er den ti prosent.

(Oppdatert desember 2020)