Hopp til innholdet

Fellesgjeld - til glede eller besvær?

Bor du i et borettslag har du og de andre som bor der sannsynligvis et lån i banken. Du står ansvarlig for å betale ned på din del av dette felles lånet.

Borettslag med en trebenk i forgrunnen


Selger du en bolig som har fellesgjeld, overtar den neste som flytter inn nedbetalingen der du slapp. 

Din del av lånet

En del av felleskostnadene du betaler hver måned går til å betale ned på din del av felleslånet. Resten går til å dekke andre felles kostnader som forsikringer,vaktmestertjenester, vedlikehold og kommunale utgifter. Styret sørger for at regningene blir betalt, men utgiftene dekkes av beboerne i fellesskap.  

Når styret i borettslaget skal finne ut hvor stor del av det felles lånet den enkelte beboer er ansvarlig for, deles beløpet på antall leiligheter. Ofte brukes en fordelingsnøkkel som tar hensyn til hvor store leilighetene er. Har du større bolig enn naboen, er det også naturlig at du er ansvarlig for en større del av lånet.

Kjøpe bolig med høy fellesgjeld?

Noen er skeptiske til å kjøpe bolig med høy fellesgjeld. Det trenger du ikke være, men det er et par ting du bør undersøke før du kjøper. Det første du må gjøre er å se prisen på boligen som en helhet. Når du ber banken om lån, er det den totale summen du får lånetilsagn på. For banken er det viktig at du har økonomi til å betjene de månedlige felleskostnadene knyttet til boligen, i tillegg til lån og avdrag på ditt private lån.

Hva brukes pengene til? 

Er fellesgjelden høy, bør du undersøke hvorfor. Er det nylig gjort større vedlikeholdsarbeider kan borettslaget ha tatt opp lån til det. Det kan i så fall være svært positivt, og tyder på et styre som er opptatt av å holde bygningsmassen ved like. Det gagner deg som beboer at boligen holdes i god stand og dermed øker i verdi.

Er borettslaget derimot dårlig vedlikeholdt, bør du tenke deg om to ganger før du kjøper bolig med høy fellesgjeld. I slike tilfeller bør du undersøke hva den store fellesgjelden skyldes, og hvordan nedbetalingen er planlagt. Finnes det planer som gjør at fellesutgiftene vil stige eller synke over tid? I salgsprospektet ligger ofte referat fra siste generalforsamling. 

Bruk litt tid på å bla igjennom og se om det er planer som kan påvirke din privatøkonomi. Ta høyde for at renten kan gå opp og tenk over hva det vil bety for deg. Kontakt gjerne styret og spør om de har tatt høyde for renteøkning eller om felleskostnadene må økes i takt med økte renter. Vær også oppmerksom på om det er inngått avtale om avdragsfrihet på lånet, og hva det vil bety for din privatøkonomi når avdragsfriheten oppheves.

Individuell nedbetaling 

Noen borettslag har mulighet for individuell nedbetaling (IN-ordning). Dette er en fin ordning som gir deg større mulighet til å styre din økonomiske situasjon. Vurderer du å betale ned din del av fellesgjelden, er det først lurt å sjekke hvor du får lavest rente over tid; på ditt private boliglån eller på fellesgjelden.

Involver deg 

Når du først har flyttet inn har du påvirkningsmulighet på hvordan borettslaget drives. Delta på generalforsamlinger og involver deg i beslutninger som gjelder fellesskapet. Om sjansen byr seg kan du jo også si ja til å sitte i styret?