Hopp til innholdet

Finansiering med Deleie: Slik funker det

– OBOS-banken er spesialister på finansiering av nybolig, også med OBOS Deleie, og kan hjelpe dem som måtte trenge det på veien til boligdrømmen.

Les om Boliglån Deleie

I første etasje på hovedkontoret til OBOS, forbi resepsjonen og bak de store glassveggene, summer det i hodetelefonene. Her sitter de ansatte i OBOS-banken og tar imot henvendelser fra kunder over hele landet. Med den historiske satsingen på OBOS Deleie er det mange som har spørsmål rundt finansiering. Hvordan fungerer det hele i praksis?

– Vi prøver alltid å hjelpe kundene med å oppnå boligdrømmen. Nå blir det enklere. Satsingen gjør at mange flere får muligheten til å kjøpe sin egen bolig, sier Øistein Gamst Sandlie, administrerende direktør i OBOS-banken.

Urettferdig boligmarked

Banksjefen har lang erfaring fra bank, og har førstehåndsinnsikt i hvordan boligmarkedet kan oppleves som urettferdig for mange.

– Med høye leiepriser er det ofte for lite som går til oppsparing av egenkapital. Med økte boligpriser og strengere krav fra myndighetene, fører dette til at boligmarkedet kan føles både utfordrende og urettferdig, og kanskje spesielt for de unge. Når vi gir ordinær finansiering til boligkjøp i dag, er det veldig vanlig at foreldrene stiller opp, enten med kausjon eller som medlåntakere, sier Sandlie.

For å få boliglån hos banken krever myndighetene at du som kjøper må ha 15 prosent av totalprisen på boligen, inkludert fellesgjeld, som egenkapital. Dette er noe alle bankene i Norge må forholde seg til.

Hvor mye egenkapital du trenger, avhenger av prisen på boligen du ønsker å kjøpe. Kjøper du en leilighet til fire millioner trenger du 600.000 kroner i egenkapital – et beløp som for de fleste tar årevis å spare til med en vanlig inntekt, uten hjelp fra foreldrebanken. I tillegg må du kunne betjene et boliglån tilsvarende fem ganger årsinntekten din.

– Hvis du starter med å kjøpe 50 prosent av boligen med OBOS Deleie, trenger du bare halvparten så mye egenkapital for å få boliglån, sier Sandlie.

Det betyr at for å kjøpe den samme leiligheten til fire millioner i eksempelet over, trenger du halvparten så mye egenkapital, altså 300.000 kroner.

Rom for sparing

For å få boliglån med OBOS Deleie trenger du et finansieringsbevis fra banken som viser at du kan betjene både lånet og markedsleien til OBOS.

– Når vi beregner tilbakebetalingsevnen av boliglånet ser vi på inntekt, egenkapital og kostnader. Har du for eksempel studiegjeld, bil og barn må vi trekke fra det i beregningen. Det er altså en vurdering på samme måte som et ordinært lån, bare at det blir én sum i renter og avdrag, og én sum for markedsleien, sier Sandlie.

Lånebeløpet banken kan tilby blir noe lavere ved kjøp av bolig med OBOS Deleie, fordi du skal betjene både leie og boliglån.

– Fordelen er at du ikke trenger et like stort lånebeløp, og heller ikke like mye egenkapital, siden kjøpesum inkludert fellesgjeld for din andel av boligen bare utgjør en andel av det totale beløpet, forklarer Sandlie.

Fordeler med OBOS Deleie

Det er best for kjøperen å kjøpe hele boligen. Derfor hjelper rådgiverne i OBOS-banken deg med å finne ut om du har mulighet til å kjøpe en hel bolig først, før Deleie blir vurdert.

– Fordelene med nybolig gir rom for sparing, og mange kommer raskt i en posisjon hvor de kan ta over en større del av leiligheten – eller hele, påpeker Sandlie.

Med det mener han at ettersom ordningen OBOS Deleie bare tilbys for nyboliger, kan det ofte gå både ett og to år før overtakelse. I det ligger også en mulighet.

– I løpet av de to årene det vanligvis tar før kjøperne tar over leiligheten, kan de spare opp kapital til å ta over en større andel av boligen. For eksempel 60 eller 70 prosent, i stedet for 50 prosent, sier Sandlie.

I eksempelet ved kjøp av leilighet til fire millioner med OBOS Deleie, betyr det at du bare må spare cirka 2500 kroner i måneden over to år, for allerede ved overtakelse kunne ta over 60 prosent. 

Alle banker kan gi lån til bolig med OBOS Deleie, men ikke alle kjenner godt til kjøpsformen. 

– For dem som jakter den første boligen er det viktig å få god rådgivning. I OBOS-banken er vi spesialister på finansiering av nybolig, også med OBOS Deleie, og kan hjelpe dem som måtte trenge det på veien til boligdrømmen, sier Sandlie.

Vurderer du Deleie? Bruk lånekalkulatoren vår og send inn en søknad.

Boliglånskalkulator

Regn ut hvor mye du kan låne. Er du fornøyd med beløpet kan du søke om finansieringsbevis, og en rådgiver tar kontakt med deg. Kalkulatoren tar ikke høyde for leiekostnader.
kr
kr
Barn under 18 år
Antall biler
Beregn hva du kan få i lån
Estimert lånebeløp

0

Forutsetter 15% egenkapital Vis info
Egenkapital kan eksempelvis dekkes gjennom overskudd fra salg av bolig, BSU, sparepenger, støtte fra foreldre, kausjonist eller verdi i annen bolig.