Hopp til innholdet

Gjeldsregisteret

Registeret gir bankene og andre kredittilbydere mer informasjon om lånesøkers usikrede gjeld. Og du får full oversikt - ett sted.

Kort om gjeldsregisteret:

  • Gjeldsregisteret har blitt innført for å forebygge gjeldsproblemer.
  • Bankene og finansinstitusjoner får tilgang til å se din totale usikrede gjeld hvis du søker om lån eller annen kreditt.
  • «Usikret gjeld» kan være forbrukslån, kredittkort fra banker, medlemskort med kreditt i matbutikker, bonuskort fra flyselskaper, bensinstasjoner og lignende.
  • Enklere for deg å ha oversikt. 

Sjekk hvilken gjeld som er registrert på deg

Det er fort gjort å sjekke all forbruks- og kredittgjeld som er registrert på deg. Logg inn ett sted, så har du all informasjonen der. 

Illustrasjon av en person som stabler penger

Mangel på oversikt

I flere år har det vært enkelt å få forbrukslån og kredittkort. Dette har ført til at mange har (for) mye gjeld. Med gjeldsregisteret på plass, blir det enklere for banken å få et totalbilde av økonomien til søkeren. Hele hensikten med et gjeldsregister er at banker og andre kredittilbydere skal ha et bedre grunnlag for å vurdere boliglånssøknadene. Og du som kunde får en oversikt over egen usikret gjeld. I mange tilfeller er det nettopp denne gjelden som forhindrer at boligdrømmer blir oppfylt. 

Lurt med en opprydding

Mange vil bli overrasket over hvor mange bonus- og lojalitetskort som har kredittramme knyttet til seg. Har du for eksempel tre kort med en ramme på 50 000 kroner, vil det fremstå som at du har 150 000 kroner i gjeld hvis du søker om boliglån - uavhengig av om du har brukt av kreditten eller ikke. Derfor er det lurt å rydde opp i økonomien og få et bevisst forhold til hvilke avtaler du har. Vi anbefaler å si opp avtaler og kort du ikke bruker eller har behov for. Da reduserer du sannsynligheten for å havne i en vanskelig økonomisk situasjon, du får bedre kontroll over økonomien og du kan påvirke lånebeløpet hvis du har planer om å søke boliglån.

Ofte stilte spørsmål