Hopp til innholdet

Hjelpe barna inn på boligmarkedet

Det er en milepæl når barnet flytter ut av redet og kjøper sitt eget sted å bo. Men hva om poden ikke har spart nok egenkapital, hvordan kan du hjelpe da?

Som foreldre strekker vi oss langt for barna våre. Vi ønsker å gi dem en god oppvekst og sende dem trygt ut i voksenlivet.

 

Vil du være kausjonist?

Å være kausjonist innebærer vanligvis at banken tar pant i boligen din for det beløpet som låntaker mangler i egenkapital. Dette er en løsning som banken i noen tilfeller anbefaler til kunder med god og ryddig økonomi.

Selv om du stoler på at barnet ditt greier å betjene boliglånet, bør du ta høyde for at situasjonen kan endre seg. Renter og arbeidsledighet kan stige. En samboer/ektefelle kan komme inn eller forsvinne ut av barnets liv. Dersom barnet ikke klarer å betjene lånet, kan banken i ytterste konsekvens kreve at boligen selges for å dekke inn kravet. Dersom hele gjelden ikke blir dekket inn, er det kausjonisten som står ansvarlig for restbeløpet.

Ansvaret du har som kausjonist kan også begrense dine egne sjanser for å få lån. Det betyr at dine muligheter for å kjøpe dyrere bolig, hytte, bil eller pusse opp begrenses. Det kan ta mange år før lånet er tilstrekkelig nedbetalt til at kausjonen kan slettes. Tenk godt gjennom egne planer for fremtiden før du velger å være kausjonist.

Andre måter å hjelpe på

Ønsker du å hjelpe barna uten å være kausjonist, finnes det andre alternativer:

  • Du kan gi en pengegave. Dette er skattefritt og kan dekke opp det barnet mangler i egenkapital.
  • Du kan være medlåntaker og ta opp boliglån sammen med barnet. Dersom du i tillegg er medeier i boligen, står dere sammen om en eventuell gevinst eller tap når boligen skal selges. I så fall er det lurt å sikre seg betingelser som gjør at barnet etter hvert kan ta over lånet alene eller kjøpe deg ut.
  • Du kan overføre OBOS-medlemskapet ditt til barnet for ansiennitetens skyld. Kanskje barnet ender opp med å kunne kjøpe en bolig på forkjøp?
  • Du kan bruke forkjøpsretten til å kjøpe en bolig som du i etterkant overfører til barnet.

Som med mye annet, er det viktig å tenke langsiktig. Du har kanskje flere barn som forventer at du skal hjelpe alle på samme måte? Vær klar over hva du gjør, hvilke konsekvenser det medfører. Diskuter grundig med barnet ditt og med banken, slik at begge er klar over fordeler og ulemper. Vi bistår selvfølgelig gjerne med råd underveis!