Hopp til innholdet

Hvor mye kan du låne?

Veien er kort fra drøm til frustrasjon hvis du får mindre lån enn du hadde håpet på. Kanskje du likevel har mulighet til å gjøre noen grep slik at banken kan øke lånebeløpet?

Dette ser banken på

Du må ha egenkapital som utgjør minst 15 prosent av prisen på boligen du ønsker å kjøpe. Ifølge utlånsforskriften, får du låne maks fem ganger husholdningens totale inntekt. Beløpet finner du ved å gange bruttoinntekt med fem, og trekke fra det du har i gjeld.

Banken gjør også en vurdering av hvilke utgifter du har, og hvor mye du kan klare å betale hver måned. Bankene skal også ta med i beregningen at du skal tåle en renteøkning på fem prosentpoeng (tre prosentpoeng fra 1. januar 2023). Rådgiverne kommer gjerne med innspill til endringer du kan gjøre i økonomien din. Du skal tross alt ende opp med et lånebeløp du kan leve med i lang tid. Her er det viktig med en god dialog mellom deg og rådgiveren.

Illustrasjon av par som går mot sin drømmebolig

Dette kan du påvirke

Egenkapital

Særlig for førstegangskjøpere, er det kravet til egenkapital som setter begrensninger på lånebeløpet. Egenkapitalen kan være alt fra sparepenger og BSU til arv og salg av bolig. Noen får også hjelp av en kausjonist som stiller sikkerhet i boligen sin.

Gjeld

Banken tar med i regnestykket hvor mye skatt du betaler og hvor mye gjeld du har. Gjelden inkluderer for eksempel studielån, billån, kredittkort, og liknende. All gjeld vil påvirke størrelsen på boliglånet. 

Forbruksgjeld (kredittkort- og forbrukslån)

Dette er det bankene klassifiserer som "usikret gjeld". Jo mer forbruksgjeld du har, jo lavere lån risikerer du å få. Nedbetaler du gjelden før du søker om lån, er det mer sannsynlig at du får innvilget lånebeløpet du ønsker. Ingen er tjent med at du har mer gjeld enn du klarer å betale. I gjeldsregisteret kan du sjekke hvor mye usikret gjeld som er registrert på deg (ekstern side).

Betalingshistorikk

Har du betalingsanmerkning, reduserer du sjansene for å få boliglån. Men fortvil ikke, det er mulig å komme seg ut av uføret. Betalingsanmerkningen slettes hvis du rydder opp i økonomien og betaler ned den utestående gjelden din som har gått til inkasso. Når betalingsanmerkningen er slettet kan du søke om lån på nytt. Trenger du tips til hvordan du kan rydde i økonomien, er våre rådgivere behjelpelig med det.

Inntekt

Høyere inntekt vil selvfølgelig også øke lånemulighetene, men inntekten kan være vanskelig å påvirke fra en dag til en annen. Sannsynligheten for at du får lånesøknaden din innvilget øker hvis du går fra å være student til fast ansatt, fra deltid til fulltid eller fra én til to inntekter.

Bil

Uansett om du eier eller leaser bil, vil du alltid ha kostnader i form av drivstoff, avgifter, reparasjoner, o.l. Hvis du kan klare deg uten bil, øker du sjansen for et høyere lånebeløp.

Boligutleie

Om du har muligheten til å leie ut boligen din, så vil det bedre utsiktene dine til å få et høyere lån.

Levekostnader

Det er forskjell på hvor mye penger folk bruker, men daglige utgifter kan du ofte påvirke selv. Å leve på nudler og knekkebrød over lang tid er det derimot få som klarer. Derfor benytter bankene seg av faste satser, et såkalt referansebudsjett (SIFO), for utregning av utgifter til livsopphold som mat, klær og helse.

Barn

Har du barn, vil banken forsikre seg om at levekostnadene dine er store nok til dekke de økte kostnadene som barnet medfører. Antall barn, om barna bor hjemme eller om du betaler barnebidrag påvirker hvor mye du har mulighet til å betale på et boliglån.

Våre råd

Vi vil gjerne hjelpe deg med lån til drømmeboligen, men vi skal også sørge for at du har råd til å leve. I noen tilfeller vil anbefalingen være å se etter en billigere bolig. Andre ganger vil du få råd om endringer du selv kan gjøre for å øke lånemulighetene dine.

Uansett hvilken situasjon du befinner deg i, er våre rådgivere tilgjengelig og hjelper deg gjerne på veien!

Hvor mye kan du låne?

Fyll ut noen opplysninger om deg og din økonomi, og få rask tilbakemelding på hvor mye du kan låne.

Sjekk din låneevne