Hopp til innholdet

Hvor mye kan du låne?

Veien er kort fra drøm til frustrasjon hvis du får mindre lån enn du hadde håpet på. Kanskje du likevel har mulighet til å gjøre noen grep slik at banken kan øke lånebeløpet?

Dette ser banken på:

Du må ha egenkapital som utgjør minst 15 prosent av prisen på boligen du ønsker å kjøpe. Ifølge boliglånsforskriften, får du låne maks fem ganger din/husholdningens totale inntekt. Beløpet finner du ved å gange inntekten din med fem, og trekke fra det du har i gjeld.

Banken gjør også en vurdering av hvilke utgifter du har, og hvor mye du kan klare å betale hver måned. Bankene skal også ta med i beregningen at du skal tåle en renteøkning på 5 prosentpoeng. 
Rådgiverne kommer gjerne med innspill til endringer du kan gjøre i økonomien din. Du skal tross alt ende opp med et lånebeløp du kan leve med i lang tid. Her er det viktig med en god dialog mellom deg og rådgiveren.

Illustrasjon av par som går mot sin drømmebolig

Dette kan du påvirke

Egenkapital:

Særlig for førstegangskjøpere, er det kravet til egenkapital som setter begrensninger på lånebeløpet. Egenkapitalen kan være sparepenger, BSU, arv, salg av bolig eller at du får hjelp av en kausjonist som stiller sikkerhet i boligen sin.

Gjeld:

Banken tar med i regnestykket hvor mye skatt du betaler og hvor mye gjeld du har i form av studielån, billån, kredittkort, osv. All gjeld vil påvirke størrelsen på boliglånet. 

Forbruksgjeld (kredittkort- og forbrukslån):
Dette er det bankene klassifiserer som "usikret gjeld". Jo mer forbruksgjeld du har, jo lavere lån risikerer du å få. Betaler du ned denne gjelden før du søker om lån i banken, er det mer sannsynlig at du faktisk får innvilget det beløpet du ønsker. Ingen er tjent med at du har mer gjeld enn du klarer å betale. I gjeldsregisteret kan du sjekke hvor mye usikret gjeld som er registrert på deg.

Betalingshistorikk:

Har du betalingsanmerkning, reduserer du sjansene for å få  boliglån. Men fortvil ikke, det er mulig å komme seg ut av uføret. Klarer du å rydde opp i økonomien og betale ned det du har av utestående gjeld som har gått til inkasso, vil betalingsanmerkningen slettes - og du kan søke om lån på nytt. Trenger du tips til hvordan du kan rydde i økonomien, er våre rådgivere behjelpelig med det.

Inntekt:

Høyere inntekt vil selvfølgelig også øke lånemulighetene, men inntekten kan være vanskelig å påvirke fra en dag til en annen. Går du fra å være student til fast ansatt, fra deltid til fulltid eller fra én til to inntekter, ja, da vil sannsynligheten være stor for at du øker lånemulighetene også.

Bil:

Uansett om du eier eller leaser bil, vil du alltid ha kostnader i form av drivstoff, avgifter, reparasjoner, o.l. Hvis du kan klare deg uten bil, øker du sjansen for et høyere lånebeløp.

Boligutleie:

Om du har muligheten til å leie ut boligen din, så vil det bedre utsiktene dine til å få et høyere lån.

Levekostnader:

Det er forskjell på hvor mye penger folk bruker. Daglige utgifter kan du til en viss grad påvirke selv, men å leve på nudler og knekkebrød over lang tid er det få som klarer. Derfor benytter bankene seg av faste satser, et såkalt referansebudsjett (SIFO), for utregning av utgifter til livsopphold som mat, klær og helse.

Barn:

Har du barn, vil banken forsikre seg om at levekostnadene dine er store nok til dekke de økte kostnadene som barnet medfører. Antall barn, om barna bor hjemme eller om du betaler barnebidrag påvirker hvor mye du har mulighet til å betale på et boliglån.

Våre råd

Vi vil gjerne hjelpe deg med lån til drømmeboligen, men vi skal også sørge for at du har råd til å leve. I noen tilfeller vil anbefalingen være å se etter en billigere bolig. Andre ganger vil du få råd om endringer du selv kan gjøre for å øke lånemulighetene dine.

Uansett hvilken situasjon du befinner deg i, er våre rådgivere tilgjengelig og hjelper deg gjerne på veien!

Hvor mye kan du låne?

Fyll ut noen opplysninger om deg og din økonomi, og få rask tilbakemelding på hvor mye du kan låne.

Sjekk din låneevne