Hopp til innholdet

Hvordan dele utgifter som samboere?

Har du og kjæresten din nylig bestemt dere for å flytte sammen? Da lurer dere kanskje på hvordan dere skal dele utgifter. Vi har samlet våre beste tips her slik at avgjørelsen blir enklere.

En rettferdig parøkonomi er noe mange er opptatt av, men å diskutere penger i forholdet kan være vanskelig. Det er viktig at dere blir enige om fordelingen før dere flytter sammen, for å unngå stress og unødvendige konflikter. Hvordan dere velger å dele utgifter som samboere er avhengig av deres økonomiske situasjon og hva dere mener er mest rettferdig.

En undersøkelse gjennomført av YouGov på vegne av OBOS-banken oppga over 60% av menn og under 40% av kvinner at de er hovedlåntaker på boliglånet. Undersøkelsen viser også at menn er mer oppdatert på hvor høyt belånt boligen er, og følger mer med på rentebetingelser. Dette viser at det er viktig å være bevisst på de økonomiske valgene man gjør i et parforhold, slik at man unngår at en av partnere havner i en pengefelle dersom forholdet en gang skulle skjære seg.

Hvordan bør dere dele utgifter som samboere?

Før dere blir samboere burde dere bestemme dere for hvordan dere skal dele på utgifter, slik som boliglån, leie, mat, strøm, forsikringer, utgifter til barn og lignende.

A)     Dele utgiftene likt

Et alternativ er å dele alle utgiftene likt. Da betaler hver av dere 50 prosent av alle utgifter, uavhengig av inntekt. Resten av pengene beholder dere selv, og disse brukes til egne formål som frisørtimer, kinoturer med en venner eller byturer med en venninner.

B)     Dele utgifter etter inntekt

Et annet alternativ er å dele alle utgifter etter inntekt. Dette innebærer at den som tjener mest, betaler mer av utgiftene enn den som tjener minst. En løsning er å betale en prosentsats av egen inntekt. Dette innebærer at hvis den ene tjener 25 prosent mer enn den andre, betaler denne personen 25 prosent mer av utgiftene enn den andre.

C)     Ha en felles økonomi

Et tredje alternativ er å overføre all inntekt til en felleskonto. Da bruker dere penger etter behov, uavhengig av hvem som tjener mest.

Hold oversikt over felles forbruk og utgifter

Et godt utgangspunkt for å dele utgifter som samboere er å opprette en felleskonto for faste utgifter når dere flytter sammen. En av dere oppretter kontoen og legger til den andre som disponent slik at dere begge får full oversikt i mobilbanken. Felleskontoen kan dere bruke til å betale alle felles utgifter. Det kan være lurt å sette opp et fast trekk til felleskontoen én gang i måneden, gjerne på lønningsdagen. Dere kan også opprette en felleskonto for forbruk som mat, og bestille to kort til denne kontoen. Som OBOS-medlem får du gratis bankkort.

Logg inn bestill to gratis bankkort

Ønsker dere å få bedre oversikt over hvor pengene går kan dere også opprette én felleskonto per formål. Da kan dere for eksempel kalle den ene felleskontoen for «Boliglån», en for «Regninger» og en annen for «Forbruk». Ønsker dere å spare sammen for å ha en buffer, kan dere opprette en OBOS-konto til dette også. Dere kan ha inntil ni kontoer hver i nettbanken, og rente på 1,00% på alle innskudd.

Bli kunde og bestill bankkort

Unngå pengefellene

Noen velger å dele utgiftene slik at den ene betaler strøm og den andre betaler for mat. Dette er en løsning som kan virke grei i starten, men som fort kan utvikle seg til å bli urettferdig. Er det kun den ene som skal lide når strømkostnadene plutselig fyker i været? Eller når bilen må på reparasjon?

En pengefelle oppstår gjerne dersom en av dere allerede eier bolig og den andre ikke kjøper seg inn. Et typisk eksempel er at en av dere betaler for dagligvarer, mens den andre betaler ned på boliglånet sitt og dermed sparer opp egenkapital. I slike tilfeller anbefaler vi at du kjøper deg inn i boligen til samboeren din, slik at du også kan dra nytte av en eventuell verdistigning på boligen. På den måten sikrer dere at parøkonomien og framtidsutsiktene er mer rettferdig.

Ti økonomiske steg på veien til drømmeboligen