Hopp til innholdet

Grepene som øker sjansen for å få innvilget boliglån

Mulighet til å låne penger er for de aller fleste av oss helt avgjørende for å få kjøpt bolig.

Par ser på bankpapirer


Den som kommer tidlig inn på boligmarkedet har gode sjanser til å bygge seg opp en privat kapital som sikrer en trygg og god tilværelse.

Fast inntekt

Om du får innvilget lån og hvor mye, avhenger først og fremst av inntekten din. Derfor er første steg til å få boliglån en fast jobb med sikker inntekt. Som student eller selvstendig næringsdrivende kan det være vanskeligere å vise til at du har god nok økonomi til å betjente lånet.  

Spar penger!

Det lureste du gjør er å spare penger, gjerne på en BSU-konto. Start lenge før du i det hele tatt har tenkt tanken på å kjøpe deg noe eget. For mange unge er det mangel på egenkapital som er det største hinderet for å få låne det beløpet som trengs til å kjøpe sin første bolig. I tillegg har myndighetene satt en øvre grense slik at ingen får låne mer enn fem ganger inntekten. Det gjør at unge i de store byene sliter med å låne nok til å henge med i budrundene. 

Hjelp fra foreldre 

Mange foreldre velger å hjelpe sine unge håpefulle inn på boligmarkedet. Det kan gjøres ved å bidra med egenkapital, ved å stille egen bolig som sikkerhet eller ved å bidra som medlåntaker. 

Lån til egenkapital blir dyrt

I mangelen på oppsparte penger vurderer enkelte å ta opp forbrukslån for å kunne stille med egenkapital ved boligkjøp. Kravet om egenkapital er ment som en sikkerhet for at du ikke ender i en situasjon hvor gjelden er høyere enn boligens verdi dersom prisene faller. Når forbrukslån benyttes for å finansiere egenkapital, har du ikke lenger denne sikkerheten og sitter derimot igjen med en altfor stor risiko. 

Kvitt deg med forbrukslån

Det er så enkelt å ta opp lån, særlig i de dyre lånene du ikke burde ha. Hvis du ønsker å komme deg inn på boligmarkedet må du ikke la deg lure til å ta opp mer lån enn du trenger. Dersom du likevel er i en situasjon der du ønsker å ta opp forbrukslån, bør du være trygg på at du kan betale tilbake i nær fremtid.

I de fleste banker blinker varsellampene når en kunde har mye forbruksgjeld. Både fordi det er en betydelig belastning for økonomien, og fordi det kan være en indikasjon på at fristelsen til å nyte først og yte etterpå kan bli for stor.

I den senere tid ser vi at stadig flere lånesøkere har forbruksgjeld i både en og flere banker. Enkelte har så mye forbrukslån at de må benytte en vesentlig del av inntekten sin på å betjene rentene. Da er det vanskelig for oss å innvilge lån til å kjøpe bolig – selv om de månedlige kostnadene ikke blir høyere enn ved å leie bolig. 

Nasjonalt gjeldsregister

Fra 1. juli 2019 ble det innført et felles gjeldsregister som viser usikret gjeld. Der er det mulig for alle banker å se hvor mye en person som søker om lån har i gjeld fra før – uansett bank. Og du som privatperson kan selv sjekke hvor mye gjeld som er registrert på deg. Ingen er tjent med å låne mer enn de har mulighet til å betale tilbake. Vi i OBOS-banken tror dette er en god ordning; en beskyttelse for alle som ikke burde ta opp mer lån.

Vi vil gjerne bidra til at flest mulig får lån til å oppfylle boligdrømmen, men som OBOS-medlem og deleier i OBOS-banken skal du også være trygg på at vi gjør det vi kan for å unngå å låne ut til noen som ikke klarer å betale tilbake. 

Lurer du på hvor mye du kan få i lån? 

Fyll ut noen få opplysninger om deg selv og din økonomi, så regner vi ut hvor mye du kan få i lån. God boligjakt!    

Sjekk din låneevne