Hopp til innholdet

Nye boliglånsregler fra 1. juli 2018

Regjeringen viderefører boliglånsforskriften, men med noen mindre justeringer.

To voksne og to barn hjemme


Slik fungerer boliglånsforskriften

Finanstilsynet har satt opp en rekke kriterier som vi, og alle andre banker, må følge når vi vurderer hvor mye du kan få i boliglån. Det vil si at lånebeløpet blir regnet ut fra hvor mye du har i inntekt, hvor mye boligen din er verd, og hvor godt du tåler en eventuell renteøkning. 

Inntekt

Din samlede gjeld kan ikke overstige 5 ganger brutto årsinntekt. 

Skattefri inntekt blir inkludert i beregning av årsinntekt, så lenge du kan dokumentere inntekten og at den har vært stabil over tid. Det betyr at du kan inkludere inntekter fra utleie, barnetrygd og lignende.

Inntektskravet gjelder ikke seniorlån, hvor lånet blir innfridd ved fremtidig salg av boligen. Her blir lånebeløpet regnet ut fra verdien på boligen, og inntekten vurderes ikke.   

Boligens verdi

For ordinært boliglån skal lånebeløpet ikke utgjøre mer enn 85 prosent av boligens verdi.  Det betyr at du må ha minimum 15 prosent i egenkapital.

Rammelån  skal ikke overstige 60 prosent av boligens verdi. Det samme gjelder lån til sekundærbolig i Oslo kommune. 

Dersom lånebeløpet overstiger 60 prosent av boligens verdi, er det ikke tillatt med avdragsfrihet. 

Tilleggssikkerhet 

Hvis du ikke har nok egenkapital i form av oppsparte midler, kan du ha tilleggsikkerhet som kausjon, garanti eller pant i annen fast eiendom.

Penger du har spart i BSU telles som egenkapital uten at du trenger å avslutte sparingen. Det betyr at du som er under 34 år kan fortsette å spare på BSU-konto med skattefordel helt til du har fylt opp det maksimale sparebeløpet. 

Betjeningsevne

Reglene sier også at du skal kunne tåle en renteøkning på 5 prosentpoeng uten at dine månedlige utgifter overstiger beløpet du får utbetalt i lønn.  

Mulighet for å fravike kriteriene

Banken har mulighet til å fravike ett eller flere av disse kriteriene for en viss mengde av nytt utlånsvolum hvert kvartal. Denne såkalte fleksibilitetskvoten er på 10 prosent, unntatt for Oslo der kvoten er 8 prosent.

Det vil si at vi i enkelte tilfeller kan gi deg lån selv om ikke alle kriteriene er oppfylt. Dette gjøres ut fra en samlet vurdering av din økonomi. 

Boliglånsforskriften vurderes kontinuerlig. Dagens forskrift utløper 31. desember 2020. 

(Oppdatert oktober 2020)