Hopp til innholdet

Er du bekymret for økonomien din?

Rentene stiger kraftig, samtidig som matvareprisene øker. Det kjennes på lommeboka. Her er seks grep du kan ta for å få endene til å møtes.

– Alle merker økte renter på lommeboka, men hvordan du merker det er avhengig av den økonomiske situasjonen din. Noen sliter mer enn andre, sier Bjørn Kristian Wisting i OBOS-banken.

Etter rekordlave renter under pandemien, er boliglånsrenten på full vei opp. Fra en bunn på rundt 1,5 prosent, forventer Norges bank at den vil stige til 4,3 prosent i 2024. Det er nær en tredobling.

La oss se på hvor stor forskjellen kan være i kroner og ører:

Hvis du har et annuitetslån på to millioner, en nedbetalingstid på 25 år og en effektiv rente på 1,5 prosent, vil det månedlige terminbeløpet ditt være 8034 kroner.

Øker renten til 4,3 prosent stiger de månedlige lånekostnadene til 10 926 kroner. Det er en ekstrautgift på nesten 3000 kroner i måneden, ikke medregnet rentefradrag.

Så hva kan du gjøre hvis du sliter med å betjene lånet ditt? Det finnes noen grep du kan ta, forteller Wisting. Her er seks tips til hva du kan gjøre.

1. Stram inn forbruket ditt

Med høye strøm-, mat- og drivstoffpriser har mange husholdninger allerede kuttet ned på utgiftene. Hvis du ikke allerede har gjort det, er dette en god tid til å skaffe deg oversikt og se hvor du kan stramme inn.

– Det viktigste er å være bevisst på hva du bruker penger på. Kanskje er det noen abonnementer du ikke trenger? Et annet tips kan være å ukeshandle og planlegge måltidene, sier Wisting.

Hvis du har forbruksgjeld med høy rente, kan det være lurt å betale ned denne gjelden først.

2. Sjekk om du kan øke nedbetalingstiden

Har du en nedbetalingstid på mindre enn 30 år? Da kan du øke nedbetalingstiden for å kutte de månedlige lånekostnadene. Det kan hjelpe deg i en stram økonomisk situasjon.

La oss si at du har et grønt boliglån på to millioner kroner med en nedbetalingstid på 25 år. Øker du nedbetalingstiden til 30 år betaler du 1050 kroner mindre i måneden.

Det er imidlertid verdt å merke seg at du da betaler mer i rente totalt sett gjennom nedbetalingsperioden, siden du betaler renter over flere år.

Er dette interessant for deg? Send oss en melding i nettbanken. Da vil en av våre dyktige rådgivere hjelpe deg.

3. Flytt boliglånet

Har du boliglån i en bank med høy rente? Se om du kan spare penger ved å flytte lånet til oss. 

Les mer om å flytte boliglånet til oss.

4. Søk om avdragsfrihet

Hvis du har en belåningsgrad på under 60 prosent, kan du søke om avdragsfrihet. Det betyr at du bare betaler rentene og at du ikke betaler ned på lånet.

Hvis belåningsgraden din er høyere, kan du likevel søke om avdragsfrihet for en kortere periode. Da vurderer banken om du har en midlertidig forverret betjeningsevne som gjør at du kvalifiserer til avdragsfrihet.

Vær likevel bevisst på at jo mindre du betaler ned på lånet, desto lenger må du betjene det og jo mer må du betale over hele nedbetalingsperioden. Har du ett års avdragsfrihet på et grønt boliglån (2,78 prosent) på to millioner kroner og 25 års nedbetalingstid, øker rentekostnaden med 21 592 kroner.

Her søker du om avdragsfrihet

5. Bind renten

Dersom du ønsker mer forutsigbarhet, kan du vurdere å binde renten på hele eller deler av lånet. Da vet du nøyaktig hvor mye du kommer til å betale ned på boliglånet hver måned.

Å binde renten bør være noe du gjør for økonomisk forutsigbarhet, og ikke for å spare penger. Flytende rente har nemlig vist seg å lønne seg i det lange løp.

Les mer om fastrentelån

6. Ta kontakt tidlig hvis du får problemer

Hvis du merker at du vil slite med å betjene lånet ditt de neste månedene, er det bedre å ta kontakt med oss tidlig. Sammen kan vi se på hvilke muligheter du har.