Hopp til innholdet

Vilkår og betingelser for bruk av Apple Pay

Kortversjon

I en digital lommebok kan du lagre en digital versjon av kortet på mobilen/enheten din. Alle vilkårene som gjelder for kortet ditt gjelder også når du registrerer det i den digitale lommeboken. Disse vilkårene finner du i nettbanken. Les de fullstendige vilkårene for bruk av digital lommebok på bank.obos.no. Vi gjør oppmerksom på at leverandøren av lommeboken kan ha egne vilkår som gjelder i tillegg til bankens.
Fullstendige vilkår for bruk av Apple Pay

Generelt

Vilkårene gjelder for deg som registrerer betalingskortet fra OBOS-banken i Apple Pay Disse vilkårene gjelder i tillegg til eksisterende kortavtale. Oppdaterte vilkår for bruk av Apple Pay vil være tilgjengelig på bank.obos.no
Kort om tjenesten

Apple Pay er en tjeneste som lar deg gjøre betalinger med mobile-enheter. Tjenesten fungerer i alle butikkterminaler som aksepterer kontaktløs betaling (NFC), og i nettbutikker og apper som godtar Apple Pay. Du får tildelt et unikt digitalt kortnummer i stedet for kortnummeret.
Betalinger godkjenner du med personlig kode eller biometri (Touch ID eller Face ID). Du kan se dine ti siste betalinger i Apple Pay, ellers kan du som vanlig se alle utførte betalinger i nettbanken og mobilbanken. Apple Pay er en tjeneste som leveres av Google og er blant annet avhengig av mobiloperatøren din for å fungere. Se Google sine hjemmesider for mer informasjon om tjenesten.
Sikkerhet

Du skal ha god kontroll og oversikt over enheten som er tilknyttet Apple Pay, og gjøre det du kan for å beskytte den. Ikke overlat den til andre; håndter den på samme måte som for eksempel kort og kontanter. Personlig kode og annen sikkerhetsinformasjon (Touch ID og Face ID) er strengt konfidensielt og skal ikke deles med andre. Unngå å legge til andres Touch ID eller Face ID på din enhet.
Kostnader ved bruk
OBOS-banken vil ikke kreve betaling for bruk av Apple Pay, men teleoperatøren din kan kreve betaling for bruk av sine tjenester, som datatrafikk og SMS. Du er selv ansvarlig for å undersøke kostnader din operatør har. For ytterligere informasjon om kostnader knyttet til bruk av OBOS-bankens kort, se gjeldende prisliste på www.obosbanken.no.
Melding om tap

Meld fra til banken umiddelbart hvis kortet eller enheten blir stjålet eller misbrukt. Det samme gjelder hvis uvedkommende får tak i dine personlige koder eller at du mistenker uautorisert bruk. Kontakt oss på telefon eller via kontaktskjema.
Ansvar ved uautoriserte transaksjoner

Du er ikke ansvarlig for tap dersom du umiddelbart har meldt ifra til oss om at enheten din er mistet eller stjålet. Banken er ansvarlig for uautoriserte betalinger. Betalinger anses som uautorisert hvis du ikke har samtykket, verken før eller etter at transaksjonen(e) ble gjennomført. Det er noen unntak fra dette:

  • Du er selv ansvarlig for inntil 1 200 kroner ved uautoriserte betalinger som er gjennomført med en mistet eller stjålet enhet hvis du har delt din personlige kode med andre.
  • Du er selv ansvarlig for inntil 12 000 kroner ved uautoriserte betalingstransaksjoner hvis du har vist grov uaktsomhet.
  • Hvis tapet skyldes at du har brutt vilkårene må du dekke hele tapet.

Ditt ansvar reduseres etter reglene i finansavtaleloven § 36 i tilfelle betalingssystemet ikke oppfyller forsvarlige standarder og den uautoriserte bruken har sammenheng med dette.
Avtaletid og oppsigelse

Denne avtalen gjelder med en gang du registrerer kortet ditt i Apple Pay. Du kan når som helst si opp avtalen ved å slette det.
Banken kan si opp avtalen med to måneders varsel hvis det foreligger saklig grunn, eller stoppe avtalen øyeblikkelig hvis vi oppdager at du har vist grov uaktsomhet. OBOS-banken kan uansett avslutte din tilknytning til tjenesten, midlertidig eller permanent, hvis vår avtale med Google opphører.
Tvisteløsning

Avtalen er underlagt norsk rett og norske domstoler. Tvister mellom deg og banken kan meldes inn til Finansklagenemnda Bank. Finansklagenemnda Bank er et formelt og nøytralt klageorgan for kunder av finansinstitusjoner i Norge. Henvendelser til Finansklagenemnda kan du gjøre via www.finkn.no.
Personvern

OBOS-banken er behandlingsansvarlig for dine registrerte personopplysninger. Banken vil behandle personopplysninger, herunder informasjon om betalingstransaksjoner, for å oppfylle vår avtale med deg. Utfyllende informasjon om bankens personvernregler finner du på obos.no (åpnes i ny side).