Hopp til innholdet

Depositumskonto

Depositumkonto i OBOS-banken gir både sikkerhet og ryddige forhold for utleier og leietaker. Bruk vårt enkle skjema for å opprette konto.

Skjema for bestilling av depositumskonto

Dette er depositumskonto

Når du leier bolig, er det vanlig at utleier skal ha et depositum. Vi anbefaler å opprette en depositumskonto, slik at du og utleier er sikre på at pengene ikke blir brukt til noe annet. Det er enkelt å opprette depositumskonto hos oss.

Vi forutsetter at utleier har et aktivt kundeforhold (lønnskonto) hos oss, og at husleien betales inn til utleiers konto i OBOS-banken. Både utleier og leietaker må være registrert i OBOS-banken. Det tar i underkant av to minutter.

Det er utleier som bestiller depositumskonto.

Opprett depositumskonto

  1. Utleier bestiller depositumskonto ved å fylle ut skjema.
  2. Utleier legger ved signert leiekontrakt.
  3. Utleier og leietaker får kontoavtale til signering med BankID.
  4. Vi oppretter kontoen, slik at leietaker kan betale inn depositumsbeløpet.

Kontoen er sperret så ingen av partene kan ta ut pengene alene.

Priser og betingelser

Vi forutsetter at utleier har et aktivt kundeforhold hos oss (lønnskonto). Husleien skal betales inn til utleiers konto i OBOS-banken. 

DepositumskontoGjeldende rente/pris
Etableringsgebyr

450 kr ved signering med BankID

1 500 kr ved manuell signering

Rente (godskrives leietaker) 0,00% pr år

Avslutte depositumskonto

Når leieforholdet er over, kan utleier sende oss en melding i nettbanken og gi beskjed om å avslutte depositumskontoen. Hvis beløpet skal tilbakebetales til leietaker, trenger vi kontonummeret som leietakeren skal ha pengene inn på.

Om utleier har krav på en del av pengene som står på depositumskontoen, må begge signere et oppsigelsesskjema. Gi oss beskjed om det, så sender vi skjemaet.