Hopp til innholdet
Bankrådgiver og smilende par

Depositumskonto

Depositumkonto i OBOS-banken gir sikkerhet og ryddige forhold for både utleier og leietaker. Bruk vårt enkle bestillingsskjema for å opprette konto.

Skjema for bestilling av depositumskonto

Slik oppretter du depositumskonto

  1. Utleier fyller inn skjema for bestilling av depositumskonto.
  2. Legg ved signert leiekontrakt sammen med skjemaet.
  3. Utleier og leietaker får kontoavtale til signering med BankID.
  4. Vi oppretter kontoen, slik at leietaker kan betale inn depositumsbeløpet.
  5. Både utleier og leietaker må være registrert som kunde. Det tar i underkant av to minutter å registrere seg.

Kontoen er sperret så ingen av partene kan ta ut pengene alene.

Avslutte depositumskonto

Når leieforholdet er over, kan utleier sende oss en melding i nettbanken og gi oss beskjed om å avslutte depositumskontoen. Hvis beløpet skal tilbakebetales til leietaker, husk å oppgi kontonummeret som leietakeren skal ha pengene inn på.

Om utleier har krav på en del av pengene som står på depositumskontoen, må begge signere et oppsigelsesskjema. Gi oss beskjed om det, så sender vi skjemaet.

Priser og betingelser

Vi forutsetter at utleier har et aktivt kundeforhold hos oss (lønnskonto). Husleien skal betales inn til utleiers konto i OBOS-banken. 

DepositumskontoGjeldende rente/pris
Etableringsgebyr

450 kr ved signering med BankID

1 500 kr ved manuell signering

Rente (godskrives leietaker) 0,10% pr år