Hopp til innholdet

Klage og reklamasjon

Har du hatt en dårlig opplevelse i OBOS-banken, vil vi ha tilbakemelding så raskt som mulig. Her kan du beskrive problemet så utfyllende du kan.

Kontaktskjema for klage og reklamasjon

Klageansvarlig skal sørge for at feil og mangler blir rettet opp. Klagen blir derfor behandlet så raskt som mulig, og senest innen to uker. Vi kontakter deg om vi har behov for lengre saksbehandlingstid eller utfyllende dokumentasjon. Om det skulle oppstå en juridisk uenighet, kan du ta saken videre til Finansklagenemnda, postboks 53, Skøyen, 0212 Oslo, tlf. 23 13 19 60.