Hopp til innholdet

Fastrentelån for medlemmer

Lån for deg som er opptatt av forutsigbare låneutgifter. Bind renten på hele eller på deler av lånebeløpet.

Fastrentelån gir forutsigbarhet

Fastrentelån er et godt alternativ for deg ønsker å vite nøyaktig hvor mye du skal betale på boliglånet hver måned, og som tenker at privatøkonomien ikke tåler en økning i låneutgiftene.

Du slipper å bekymre deg for fremtidig renteoppgang, men får heller ikke glede av en eventuell rentenedgang. Mange velger derfor å binde renta på deler av lånet, og beholde flytende rente på resten.

Du kan binde renten for 3, 5 eller 10 år.

Dersom du ønsker å nedbetale ekstra eller innfri lånet før bindingsperioden er over, blir det beregnet over- eller underkurs på lånet. Denne beregnes ut fra resterende lånebeløp og bindingsperiode, samt differansen mellom renta du har og den rentesatsen vi tilbyr på beregningstidspunktet.

Underkurs utbetales dersom du har hatt lånet i mer enn 12 måneder.

 

Priser og betingelser for fastrentelån

Fastrentelån tilbys medlemmer i OBOS, innenfor 80 prosent av verdigrunnlaget. 

Vi forutsetter at det månedlige trekket går fra en konto i OBOS-banken. Når du registrerer deg får du samtidig din første OBOS-konto

 Antall år

Nominell rente

Effektiv rente*

3 år 2,50 % 2,57 %
5 år 2,95 % 3,03 %
10 år 3,35 % 3,44 %

*Effektiv rente er beregnet ved et annuitetslån på 2 000 000 kroner med og nedbetalingstid på 25 år, og inkluderer etableringsgebyr og månedlig termingebyr.   

Priser på fastrentelån endres løpende i takt med pengemarkedet. Rentesatsen på ditt lån blir derfor bestemt først når lånet skal utbetales.