Hopp til innholdet

Fastrente - en forsikring mot dårlige tider?

Rent økonomisk lønner det seg sjelden å binde renta. Derfor bør du ikke binde renta for å forsøke å vinne over markedet, men for egen forutsigbarhets skyld. Hva passer best for deg?

Flytende rente - mest lønnsomt på lang sikt

Har du en solid økonomi så du håndterer svingningene i markedet, bør du velge flytende rente. Da får du med deg oppturene og nedturene; høye utgifter når renta er høy, og lave utgifter når renta er lav. Totalt sett, i en låneperiode på kanskje 20 år, vil du mest sannsynlig komme godt ut av det.Høy belåning? 

Vi låner stadig mer. Vi låner ikke lenger bare to og tre ganger inntekten, men også fire og fem. Det er klart det er en risiko forbundet med det. Med et høyt lån blir det fort en del penger om renta bare stiger noen få tiendels prosent. Har du lånt opp til pipa kan det være lurt å sikre seg mot at de faste låneutgiftene flyr til værs og blir mer enn du klarer å håndtere.

Fast rente  – smart, hvis nødvendig

Akkurat nå er både den flytende og den faste renta lav selv om styringsrenta ble satt opp for første gang på syv år. I perioder har fastrenta til og med vært lavere enn den flytende. I slike tider får vi i OBOS-banken mange forespørsler fra kunder som ønsker seg fastrente på boliglånet sitt. Vårt svar er at ja, dette er en god tid å velge fastrente på – hvis det er nødvendig for din økonomi. Da vet du akkurat hvor mye penger som må settes av til nedbetaling hver måned - kanskje så lenge som i ti år fremover. 

Ditt valg

Til slutt er det du som må velge: Forutsigbarhet, eller å få med deg opp- og nedturene. Det vanligste er å binde renta for tre, fem eller ti år om gangen. I disse årene er renta er den samme i hele perioden. Du har faste utgifter i flere år framover, ingen overraskelser og ingen renteoppgang.