Hopp til innholdet
Ungt par på veranda i ny bolig

Mellomfinansiering

Har du boliglån hos oss, kan du få mellomfinansiering til samme rente som det langsiktige lånet. 

Sjekk hvor mye du kan låne

Unngå unødvendige kostnader når du bytter bolig

Skal du kjøpe ny bolig før du har solgt nåværende bolig, kan det hende at du trenger et midlertidig lån. Rentekostnadene kan bli store når du i en periode skal betjene to boliglån. Tiden det tar å selge den gamle boligen kan skape ytterligere økonomisk press, og de fleste banker tar seg ekstra godt betalt for mellomfinansiering i form av høyere rente. Det gjør ikke vi i OBOS-banken. Du kan få mellomfinansiering til den samme lave renten som det langsiktige boliglånet, når du har lånet hos oss - eller flytter eksisterende lån til oss. Det vil gi deg trygghet og gode betingelser i en periode med store utgifter mens du betjener lån på to boliger.

Mellomfinansieringen tilbakebetales når din gamle bolig er solgt, mens lånet på den nye boligen løper som normalt. 

Trenger du kun mellomfinansiering og ikke langsiktig boliglån, får du rente fra 5,40%.