Hopp til innholdet
Ungt par på veranda i ny bolig

Mellomfinansiering

Har du boliglån og konto med lønnsinngang hos oss i dag, kan du få mellomfinansiering til samme rente som det langsiktige lånet. 

Sjekk hvor mye du kan låne

Unngå unødvendige kostnader

Skal du kjøpe ny bolig før du har solgt nåværende bolig, kan det hende at du trenger et midlertidig lån. Rentekostnadene kan bli store når du i en periode skal betjene to boliglån. 

Tiden det tar å selge den gamle boligen kan skape ytterligere økonomisk press, og de fleste banker tar seg ekstra godt betalt for mellomfinansiering i form av høyere rente. Det gjør ikke vi i OBOS-banken.

Har du lån hos oss fra før, får du mellomfinansiering til den samme lave renten som det langsiktige boliglånet.  Det vil gi deg trygghet og gode betingelser i en periode med store utgifter mens du betjener lån på to boliger.

For å få mellomfinansiering hos OBOS-banken må du flytte ditt eksisterende lån og lønnsinngangen din til OBOS-banken, før du kan få finansieringsbevis.

Mellomfinansieringen tilbakebetales når din gamle bolig er solgt, mens lånet på den nye boligen løper som normalt. 

Priser, renter og gebyr på våre lån

Priser i andre banker

På Finansportalen kan du sammenligne priser på tvers av bankene.