Hopp til innholdet

Seniorlånet LittExtra

Et lån for deg over 60 år. Lånet gis uten krav om løpende innbetalinger, men om du vil kan du betale både renter og avdrag løpende.

Søk om seniorlån

Hva er et seniorlån?

Seniorlån er et tilbud til deg over 60 år som ønsker mer penger til pensjonisttilværelsen. Med seniorlån kan du frigjøre deler av det du har spart opp i boligen din. Disse pengene kan du bruke til akkurat det du ønsker. Med seniorlånet LittExtra fra OBOS-banken kan du få en romsligere økonomi.

Slik fungerer seniorlånet LittExtra

Hvor mye du kan låne, avhenger av din alder og boligens verdi og beliggenhet. Høyere alder gir mulighet for en høyere utbetaling. Inntekten din har ingen betydning. 

OBOS-bankens seniorlån LittExtra krever 1. prioritets pant i boligen. Lånet kan utbetales som en engangssum, som månedlige utbetalinger eller som en kombinasjon av disse, på toppen av pensjonen.

Rentene på lånet tilbakebetales først når lånet innfris. Selv om du ikke betaler renter løpende, kan du trekke fra påløpte renter hvert år i skattemeldingen og få en ekstra skattefordel.

Du står som eier av boligen på vanlig måte, og sikres samtidig en livsvarig rett til å bo i boligen. Stiger verdien på boligen er du som beholder verdistigningen. OBOS-banken dekker tapet dersom lånet er større enn boligens verdi ved innfrielse. Lånet kan avsluttes når som helst, og arvingene kan overta boligen ved å gjøre opp lånet på vanlig måte.

Sjekk hvor mye du kan låne

Se vårt webinar om seniorlånet LittExtra

Betingelser for seniorlånet LittExtra

  • Er det to personer i husstanden, må begge være over 60 år.
  • Lånet har sikkerhet i boligen din.
  • Boligen bør være ubelånt eller tilnærmet gjeldsfri.
  • Seniorlånet LittExtra kan ikke kombineres med annen gjeld som er sikret i boligen.

Priser

Prisene gjelder for OBOS-medlemmer over 60 år. Ikke-medlemmer får 0,15 % høyere rente.

 Pris

Nominell rente

Effektiv rente

Nominell rente fra 23.06.23

Effektiv rente fra 23.06.23

Uavhengig av lånebeløp 6,24% 6,53%
 
6,49% 6,53%

Priser i andre banker

På Finansportalen kan du sammenligne priser på tvers av bankene.