Hopp til innholdet

OBOS-konto for barn

Sparerente fra første krone, uavhengig om kontoen brukes til sparing eller til daglig.

Opprett OBOS-konto for barn

OBOS-konto for barn og ungdom

Vi tilbyr OBOS-konto til alle våre medlemmer, uansett alder. Heldigvis kan alle bli medlem. Bli OBOS-medlem

Kontoen kan brukes til sparing, til daglig bruk, eller til begge deler. Så lenge barnet er under 18 år, disponerer begge foreldrene kontoen. Sammen har dere full kontroll over kontoen i nett- eller mobilbanken. Når barnet fyller 18, mister foreldrene automatisk tilgang til kontoen.

Bankkort for barn og ungdom

Fra barnet er 7 år, kan du som forelder velge å knytte et bankkort til kontoen. Kontoen kan ikke overtrekkes fordi kortet kan kun brukes i betalingsterminaler som er online. Kortet er kontaktløst

Beløpsgrenser og priser

For å redusere risikoen hvis kortet blir stjålet eller misbrukt, er det beløpsgrenser for bruk av kortet:

  • Betalingsterminal: 15 000 kroner på 4 dager
  • Minibank: 15 000 kroner på 4 dager

 Bruk

Pris

Rente på OBOS-konto 1,10 %
Årsgebyr 0 kr 
Uttak i minibank inn- og utland 0 kr
Varekjøp med kontantuttak 0 kr
Varekjøp inn- og utland 0 kr
Valutapåslag 1,75 %*

*Brukes kortet i utlandet blir beløpet omregnet til norske kroner. Valutapåslaget består av den omregningskursen Visa får hos sine bankforbindelser pluss et kurspåslag. OBOS-banken tar ikke et eget gebyr for bruk av kort i utlandet.

Våre priser

Få oversikt over priser og renter på lån, sparing og betalingstjenester.

Prisliste

Sammenlign priser

Sammenlign våre priser med andre banker og selskaper på Finansportalen.

Gå til finansportalen.no