Hopp til innholdet
Chat med oss

Prisliste

Her får du oversikt over priser, renter og gebyrer på våre tjenester.

 

Snarveier:

 

Lån

For å få lån, forutsetter vi at du har nettbank hos oss med en lønnskonto for belastning av terminbeløp. Du får nettbank ved å registrere deg som kunde. Det er kostnadsfritt, og tar bare noen få minutter. 

Nedenfor finner du rentene på våre forskjellige låneprodukter:

 

Boliglån Ung

Boliglån Ung tilbys OBOS-medlemmer mellom 18 og 34 år. 

Belåningsgrad Nominell rente Effektiv rente*
Innenfor 85% av verdien 2,09% 2,15%

 *Effektiv rente er beregnet ved et annuitetslån på 2 000 000 kroner med og nedbetalingstid på 25 år og inkluderer etableringsgebyr og månedlig termingebyr.  

 

OBOS Nyboliglån

OBOS Nyboliglån tilbys OBOS-medlemmer og gjelder kjøp av ny bolig fra OBOS eller Block Watne. 

Belåningsgrad Nominell rente Effektiv rente*
Innenfor 85% av verdien 2,09% 2,15%

 *Effektiv rente er beregnet ved et annuitetslån på 2 000 000 kroner med og nedbetalingstid på 25 år og inkluderer etableringsgebyr og månedlig termingebyr.

 

Boliglån

Prisene gjelder for OBOS-medlemmer. Øvrige kunder får 0,15 prosentpoeng høyere rente.

  Nominell rente Effektiv rente*
Lån over 2 millioner kroner belåning 75% av boligens verdi  2,25% 2,31% 
Lån under 2 millioner kroner, belåning 75% av boligens verdi 2,50% 2,61%
Lån med belåning mellom 75% og 85% av boligens verdi 5,25% Varierer med lånets størrelse og nedbetalingstid

*Effektiv rente er beregnet ved et annuitetslån på 2 000 000 kroner med og nedbetalingstid på 25 år og inkluderer etableringsgebyr og månedlig termingebyr.

 

Fastrentelån

Fastrentelån tilbys OBOS-medlemmer. Øvrige kunder får 0,15 prosentpoeng høyere rente.

Bindingstid Nominell rente Effektiv rente*
3 år 2,25% 2,31%
5 år 2,50% 2,57%
10 år 3,10% 3,19%

 *Effektiv rente er beregnet ved et annuitetslån på 2.000.000 kroner med og nedbetalingstid på 25 år, og inkluderer etableringsgebyr og månedlig termingebyr.  Priser på fastrentelån endres løpende i takt med pengemarkedet. Rentesatsen på ditt lån blir derfor bestemt først når lånet skal utbetales.   

  

Rammelån

Prisene gjelder for OBOS-medlemmer. Øvrige kunder får 0,15 prosentpoeng høyere rente.  

  Nominell rente Effektiv rente*
Lån over 2 millioner kr innenfor 60% av boligens verdi

2,60% 

2,71% ved 100% utnyttelse

Lån under 2 millioner kr innenfor 60% av boligens verdi 2,85%  2,79% ved 50% utnyttelse

 *Den effektive renten vil variere med utnyttelse av lånerammen. Renten er her vist med en låneramme pålydende kr 2 000 000, inklusive etableringsgebyr og månedlig gebyr. 

 

OBOS LittExtra

For kunder over 60 år. 

  Nominell rente Effektiv rente
Uavhengig av lånebeløp 4,25% 4,33%

 

Mellomfinansiering

Prisene gjelder for OBOS-medlemmer. Øvrige kunder får 0,15 prosentpoeng høyere rente. Mellomfinansiering er avdragsfritt i inntil 1 år.

  Nominell rente Effektiv rente
Mellomfinansiering i kombinasjon med langsiktig lån Samme rente som det langsiktige lånet Varierer med lånets størrelse og prosjektets varighet
Mellomfinansiering uten langsiktig lån 5,25% Varierer med lånets størrelse og varighet

 

Prosjektlån

Prisene gjelder for OBOS-medlemmer. Øvrige kunder får 0,15 prosentpoeng høyere rente. Prosjektlån er avdragsfritt i inntil 3 år. 

  Nominell rente Effektiv rente
Prosjektlån i kombinasjon med langsiktig lån Samme rente som det langsiktige lånet Varierer med lånets størrelse og prosjektets varighet
Prosjektlån uten langsiktig lån 5,25% Varierer med lånets størrelse og prosjektets varighet 

 

Gebyrer på boliglån

Gebyr Beløp
Etableringsgebyr Boliglån Fra 1500 kr
Etableringsgebyr OBOS LittExtra for medlemmer Fra 1500 kr
Etableringsgebyr OBOS LittExtra for øvrige kunder Fra 2000 kr
Etableringsgebyr ved kun Mellomfinansiering Fra 5000 kr
Tinglysningsgebyr borettslag 430 kr
Tinglysningsgebyr selveier 525 kr
Tinglysningsgebyr selveier ved bankbytte av eksisterende pant 200 kr
Termingebyr Boliglån ved trekk fra konto 35 kr
Termingebyr Boliglån ved utsendelse av giro 75 kr
Termingebyr Rammelån ved trekk fra konto 50 kr
Purregebyr 70 kr 
Betalingsfri måned 250 kr
Endring av terminbeløp/nedbetalingstid 250 kr
Endring av sikkerhet 750 kr
Endring av forfallsdato 0 kr
Endring av lånetype 250 kr
Registrere avdragsfrihet 250 kr
Prioritetsvikelse 250 kr
Bilagskopi 60 kr
Forsinkelsesrente Følger statens satser

 

Sparing

Boligsparing for barn og ungdom

Vi har boligsparing for både barn og ungdom. OBOS-medlemmer får de beste rentene.

ProduktGjeldende rente
BSU (mellom 18 og 34 år) 3,45% pr år
Boligspar Ung (mellom 18 og 34 år) 3,45% pr år
Boligspar Barn og Ungdom (0-18 år) 3,45% pr år

 

Sparekonto

Prisene gjelder OBOS-medlemmer. Øvrige kunder får 0,15 prosentpoeng lavere rente, men ikke under 0 prosent. 

BeløpGjeldende rente
Kr 50 000 og over 1,10% pr år på hele beløpet 
Inntil kr 50 000 0,10% pr år på hele beløpet 

 

Sparekonto Ung

Sparekonto Ung tilbys OBOS-medlemmer mellom 18 og 34 år.

BeløpGjeldende rente
Fra første krone 1,10% pr år

Sparekonto Barn og Ungdom

Sparekonto Barn og Ungdom tilbys OBOS-medlemmer under 18 år. 

BeløpGjeldende rente
Fra første krone 1,10% pr år

 

Sparekonto med spareavtale

Sparekonto med spareavtale tilbys OBOS-medlemmer over 18 år. 

BeløpGjeldende rente
Beløp inntil 300 000 kr 1,76% pr år

Overskytende beløp 1,10% pr år 
  • Minstebeløp 100 kroner, maksbeløp 25 000 kroner pr måned. 
  • 6 frie uttak pr år. Ved flere uttak belastes et gebyr på 1,0% av beløpet som tas ut  

 

Plasseringskonto+ 31 dager

Plasseringskonto+ 31 dager tilbys OBOS-medlemmer over 18 år som ønsker å spare større beløp. 

BeløpGjeldende rente fra 29.09.2017
Fra første krone 1,76% pr år
Beløp over 10 millioner kroner 1,10% pr år
  • Det er anledning til å ha ett uttak registrert av gangen
  • Dersom uttak ønskes foretatt før 31 dager belastes et gebyr på 1,5% av beløpet som tas ut   

 

Kort, kontoer og betaling

OBOS Kredittkort 

Kredittkortet som gir deg medlemsrabatter.

SatsRente/pris
Årsgebyr  0 kr 
Varekjøp inn- og utland  0 kr
 
Kontantuttak i inn- og utland (inkludert betaling på Posten/ Post i butikk) 35 kr + 1% av beløpet. Renteberegning fra uttaksdato.
Overføring og betaling fra kredittkort til annen konto  35 kr + 1% av beløpet. Renteberegning fra overførings-/ betalingsdato.
Valutapåslag  1,75% av beløpet  
Rentefri betalingsutsettelse ved varekjøp  Inntil 45 dager 
Årlig nominell rente   19,2%
Minimumsbetaling per måned   Minimum 300 kr, eller 3% av utestående beløp 
eFaktura 0 kr
Papirfaktura  35 kr 
Purregebyr 70 kr
Erstatningskort  125 kr
Overtrekksgebyr 125 kr

 

Brukskonto

Til den daglige bruken. Gebyrfri bruk i innland og utland. 

KontobetingelseRente/pris
Rente for OBOS-medlemmer 0,10% pr år
Rente for øvrige kunder 0,00% pr år
Årlig gebyr for Visa-kort  250 kr 

 

Brukskonto Ung 

Brukskonto Ung tilbys OBOS-medlemmer mellom 18 og 34 år. 

KontobetingelseRente/pris
Rente 0,10% pr år
Årsgebyr for Visa-kort

0 kr 

 

Brukskonto Barn og Ungdom

Brukskonto Barn og Ungdom tilbys OBOS-medlemmer mellom 7 og 18 år. 

KontobetingelseRente/pris
Rente 0,10% pr år
Årsgebyr for Visa Electron  0 kr 

  

Depositumskonto 

En sikker konto for utleier og leietaker. 

Fra første krone på innskuddGjeldende rente
Etablering av depositumskonto

Kr 250,- ved signering med BankID

Kr 1500,- ved manuell signering

Rente (godskrives leietaker) 0,10% pr år

    

Kortbruk

Se den enkelte kontotypen for årsgebyr på bankkort. Forøvrig gjelder følgende priser for kortbruk.

VarselPris
Uttak i minibank inn- og utland kr. 0,-
Varekjøp med kontantuttak kr. 0,-
Varekjøp inn- og utland  kr 0,-
Overtrekksrente kort  18,00%
Valutapåslag 1, 75 %*

*Ved bruk av kort i utlandet blir beløpet omregnet til norske kroner. Valutapåslaget består av den omregningskursen VISA får hos sine bankforbindelser pluss et kurspåslag. OBOS-banken tar ikke et eget gebyr for bruk av kort i utlandet.

 

Utenlandsbetalinger

UtenlandsbetalingerPris
Utbetaling i EUR til EU/EØS-land (SEPA betaling) Forutsetter registrering av IBAN og BIC, normal prioritet og delte omkostninger  Kr. 30,-
Øvrige utbetalinger - normal  kr 60,-
Øvrige utbetalinger - hastebetaling  Kr. 300,-
Innbetaling i EUR fra EU/EØS-land (SEPA-betaling)  Kr. 20,-
Tilleggspris når avsender skal betale mottakers omkostninger i utlandet  Kr. 135,-
Innbetalinger fra utlandet (beløp under 5000 NOK)  Kr. 50,-
Innbetalinger fra utlandet (beløp over 5000 NOK)  Kr. 100,-

 

Nettbanktjenester:

Tjeneste i nettbankPris                                  
Rebestilling av kodebrikke kr. 100,-
Kvittering med oblat kr. 14,-
Betale regninger kr. 0,-
Overføre mellom egne kontoer kr. 0,-
Avtalegiro kr. 0,-
eFaktura kr. 0,-

 

Mobilbanktjenester:

Tjeneste i mobilbankPris
Betaling kr. 0,-
Overføring mellom kontoer kr. 0,-

 

Tjenester ved henvendelse til kundeservice:

Ved henvendelse til kundeservicePris
Betaling av giro kr 75,-
Bankremisse kr 60,-
Tilbakeføring av giroutbetaling kr 50,-
Sjekk kr 50,-
Overføring til annen konto kr 75,-
Innskudd i automat kr 0,-
Overføring til utlandet (transaksjonskostnad kommer i tillegg) kr 200,-
Fremskaffe arkivert kontohistorikk Kr 250,-

Er du ikke kunde i OBOS-banken ennå? 

For å opprette konto må du være registrert som kunde. Det tar bare noen få minutter, og det er selvfølgelig helt kostnadsfritt.

Registrer deg som kunde