Hopp til innholdet

Prisliste

Her finner du til enhver tid oversikt over gjeldende priser på våre tjenester.

Snarveier:

Alle renter kan endres i henhold til Finansavtaleloven. Særskilte vilkår knyttet til innskuddsproduktene finner du i del D av kontoavtalen.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no.

Lån

Har du lån hos oss, forutsetter vi at det månedlige trekket går fra en konto i OBOS-banken, og at både hoved- og medlåntaker har lønnskontoen hos oss. Unngå å kaste bort tid på å flytte penger mellom kontoer - sett opp et fast trekk fra lønnskontoen til trekkontoen.

Gjeldende rentesatser for boliglån er fra 1. oktober 2021 (fra 20. november 2021 for eksisterende boliglånskunder).

Boliglån Ung

Boliglån Ung tilbys OBOS-medlemmer mellom 18 og 34 år. Ikke-medlemmer får 0,15 % høyere rente. Forutsetter lønnsinngang i OBOS-banken.  Les mer om Boliglån Ung

Belåningsgrad
Nominell rente
Effektiv rente
Innenfor 85% av verdien 1,68% 1,74%
Effektiv rente: annuitetslån på 2 millioner kroner med 25 års nedbetalingstid, inkludert etableringsgebyr og månedlig termingebyr.


OBOS Nyboliglån

OBOS Nyboliglån tilbys kun OBOS-medlemmer, og gjelder kjøp av ny bolig fra OBOS eller OBOS Block Watne. Forutsetter lønnsinngang i OBOS-banken. Les mer om OBOS Nyboliglån.

Belåningsgrad
Nominell rente
Effektiv rente
Finansiering av  forskuddsinnbetaling ved signering og byggestart 1,68% Avhenger av løpetid
Innenfor 85% av verdien 1,68% 1,74%
Mellomfinansiering (forutsetter at du flytter eksisterende lån til oss) 1,68% Avhenger av løpetid
Effektiv rente: annuitetslån på 2 millioner kroner med 25 års nedbetalingstid, inkludert etableringsgebyr og månedlig termingebyr.Boliglån

Prisene gjelder for OBOS-medlemmer. Ikke-medlemmer får 0,15% høyere rente. Forutsetter lønnsinngang i OBOS-banken. Les mer om Boliglån.

Belåningsgrad
Nominell rente
Effektiv rente
Innenfor 50% av boligens verdi  1,60% 1,66% 
Innenfor 75% av boligens verdi 2,00% 2,06%
Mellom 75% og 85% av boligens verdi 5,50% Varierer med lånets størrelse og nedbetalingstid
Effektiv rente: annuitetslån på 2 millioner kroner med 25 års nedbetalingstid, inkludert etableringsgebyr og månedlig termingebyr.


Boliglån Deleie

Tilbys kun OBOS-medlemmer og forutsetter lønnsinngang i OBOS-banken. Les mer om OBOS Deleie.

Belåningsgrad
Nominell rente 
Effektiv rente
Innenfor 85% av verdien 2,00% 2,06%
Effektiv rente: annuitetslån på 2 millioner kroner med 25 års nedbetalingstid, inkludert etableringsgebyr og månedlig termingebyr.


Grønt boliglån

Grønt boliglån tilbys OBOS-medlemmer som har kjøpt eller skal kjøpe bolig som er sertifisert med Svanemerket, BREEAM Very good eller energimerket A/B. Forutsetter lønnsinngang i OBOS-banken. Les mer om Grønt boliglån.

Belåningsgrad
Nominell rente
Effektiv rente
Innenfor 75% av verdien 1,54%  1,60%
Effektiv rente: annuitetslån på 2 millioner kroner med 25 års nedbetalingstid, inkludert etableringsgebyr og månedlig termingebyr.


Fastrentelån

Fastrentelån tilbys OBOS-medlemmer, innenfor 75 prosent av verdigrunnlaget. Forutsetter lønnsinngang i OBOS-banken. Les mer om fastrentelån

Bindingstid
Nominell rente
Effektiv rente
3 år 2,45% 2,52%
5 år 2,65% 2,72%
10 år 2,90% 2,98%
Effektiv rente: annuitetslån på 2 millioner kroner med 25 års nedbetalingstid, inkludert etableringsgebyr og månedlig termingebyr.

Priser på fastrentelån endres løpende i takt med pengemarkedet. Rentesatsen på ditt lån blir derfor bestemt først når lånet utbetales. Vi tar forbehold om at renten kan endre seg med inntil 0,15 prosentpoeng dersom bankens gjeldene fastrentesatser endres i perioden fra du har signert og frem til lånet utbetales.

Rammelån

Prisene gjelder for OBOS-medlemmer. Ikke-medlemmer får 0,15% høyere rente. Forutsetter lønnsinngang i OBOS-banken. Les mer om rammelån.

 Beløp
Nominell rente
Effektiv rente
Lån innenfor 60% av boligens verdi, uavhengig av lånebeløp

2,65% 

2,73% ved 100% utnyttelse

2,81% ved 50% utnyttelse

Effektiv rente: annuitetslån på 2 millioner kroner med 25 års nedbetalingstid, inkludert etableringsgebyr og månedlig termingebyr.


OBOS LittExtra

Prisene gjelder for OBOS-medlemmer over 60 år. Ikke-medlemmer får 0,15% høyere rente. Les mer om OBOS LittExtra.

 
Nominell rente
Effektiv rente
Uavhengig av lånebeløp 3,75% 3,83%
Effektiv rente: annuitetslån på 2 millioner kroner med 25 års nedbetalingstid, inkludert etableringsgebyr og månedlig termingebyr.


Mellomfinansiering

Prisene gjelder for OBOS-medlemmer. Ikke-medlemmer får 0,15% høyere rente. Mellomfinansiering er avdragsfritt i inntil 1 år. Forutsetter lønnsinngang i OBOS-banken. Les mer om mellomfinansiering.

Type mellomfinansiering
Nominell rente
Effektiv rente
Mellomfinansiering i kombinasjon med langsiktig lån Samme rente som det langsiktige lånet Varierer med lånets størrelse og prosjektets varighet
Mellomfinansiering uten langsiktig lån 5,50% Varierer med lånets størrelse og prosjektets varighet


Prosjektlån

Prisene gjelder for OBOS-medlemmer. Ikke-medlemmer får 0,15% høyere rente. Prosjektlån er avdragsfritt i inntil 3 år. Forutsetter lønnsinngang i OBOS-banken. Les mer om prosjektlån.

 Type lån
Nominell rente
Effektiv rente
Prosjektlån i kombinasjon med langsiktig lån Samme rente som det langsiktige lånet Varierer med lånets størrelse og prosjektets varighet
Prosjektlån uten langsiktig lån 5,50% Varierer med lånets størrelse og prosjektets varighet 
Effektiv rente: annuitetslån på 2 millioner kroner med 25 års nedbetalingstid, inkludert etableringsgebyr og månedlig termingebyr.


Gebyrer på boliglån

Gebyr
Beløp
Etableringsgebyr boliglån Fra 1500 kr
Etableringsgebyr LittExtra 1500 kr
Etableringsgebyr ved kun mellomfinansiering Fra 5000 kr
Etableringsgebyr Boliglån Deleie Fra 5000 kr
Tinglysningsgebyr borettslag 440 kr (elektronisk signering )
480 kr (papirbasert signering)
Tinglysningsgebyr selveier 540 kr (elektronisk signering)
585 kr (papirbasert signering)
Tinglysningsgebyr selveier ved bankbytte av eksisterende pant 200 kr
Termingebyr Boliglån ved trekk fra konto 35 kr
Termingebyr Boliglån ved utsendelse av giro 75 kr
Termingebyr Rammelån ved trekk fra konto 50 kr
Purregebyr 35 kr 
Endring av terminbeløp/ nedbetalingstid 250 kr
Endring av sikkerhet 750 kr
Endring av forfallsdato 0 kr
Endring av lånetype 250 kr
Registrere avdragsfrihet 250 kr
Prioritetsvikelse 250 kr
Bilagskopi 60 kr
Forsinkelsesrente Følger statens satser


Innskuddskontoer

OBOS-konto

OBOS-konto passer både til sparing og som lønnskonto. Opprett gjerne flere kontoer, tilpasset ditt behov. Tilbys alle OBOS-medlemmer, uansett alder. Les mer om OBOS-konto

Kontobetingelse
Gjeldende rente
Fra første krone 0,50% per år
Maks antall OBOS-kontoer 9

Ikke-medlemmer får brukskonto med 0% rente. 

 

Plasseringskonto+ 31 dager

Plasseringskonto+ 31 dager tilbys OBOS-medlemmer over 18 år. Dette er sparekontoen for deg som ønsker å spare langsiktig. Les mer om Plasseringskonto+31 dager.

Gjeldende satser fra 1. august 2021.

Beløp
Gjeldende rente
Fra første krone 0,80% per år
Beløp over 10 millioner kroner 0,50% per år
  • Gebyrfrie uttak ved bestilling 31 dager i forveien.
  • Uttak tidligere enn 31 dager i forveien, gir et gebyr på 1,5% av beløpet.

 

Boligsparing

Vi tilbyr boligsparing for OBOS-medlemmer fra 0-34 år.

Sparekonto
Gjeldende rente
Boligspar Barn og Ungdom (0-18 år) 2,80% per år
BSU (18-34 år) 2,80% per år
Boligspar Ung (18-34 år, forutsetter BSU)

2,80% per år

Etter at du har fylt 34, justeres renten til samme nivå som OBOS-konto.  

 

Depositumskonto

En sikker konto for utleier og leietaker. Kontoen forutsetter at utleier har lønnskontoen sin hos oss. Les mer om Depositumskonto.

Fra første krone på innskudd
Gjeldende rente
Etablering av depositumskonto

450 kr ved signering med BankID
1500 kr ved manuell signering

Rente (godskrives leietaker) 0,00% per år 

Kort og betaling

Bankkort 

OBOS bankkort er gebyrfritt for medlemmer. Du betaler ikke årsgebyr, og det er ingen gebyr ved varekjøp i innland og utland. Forøvrig gjelder følgende priser for kortbruk:

Bruk
Pris
Årsgebyr 0 kr
Årsgebyr ikke-medlemmer 250 kr
Uttak i minibank inn- og utland 0 kr
Varekjøp med kontantuttak 0 kr
Varekjøp inn- og utland 0 kr
Overtrekksrente kort  18,00%
Valutapåslag 1, 75%*

*Bruker du kortet i utlandet, blir beløpet omregnet til norske kroner. Valutapåslaget består av omregningskursen Visa får hos sine bankforbindelser pluss et kurspåslag. OBOS-banken tar ikke et eget gebyr for bruk av kort i utlandet.

 

OBOS Kredittkort 

OBOS Kredittkort er gebyrfritt og kun for medlemmer. Du betaler ikke årsgebyr, og det er ingen gebyr ved varekjøp i innland og utland.  Les mer om OBOS Kredittkort og fordelene med kortet. Forøvrig gjelder følgende priser for kortbruk:

Sats
Rente/ pris
Årsgebyr  0 kr
Varekjøp inn- og utland  0 kr 
Kontantuttak i inn- og utland (inkludert kontantuttak i forbindelse med varekjøp, og betaling på Posten/ Post i butikk) 35 kr i tillegg til 1% av beløpet. Renteberegning fra uttaksdato.
Overføring og betaling fra kredittkort til annen konto  35 kr i tillegg til 1% av beløpet. Renteberegning fra overførings-/ betalingsdato.
Valutapåslag  1,75% av beløpet  
Rentefri betalingsutsettelse ved varekjøp  Inntil 45 dager 
Årlig nominell rente   19,2%
Minimumsbetaling per måned   3,65% av utestående beløp, minimum 300 kr
Papirfaktura  35 kr
Purregebyr 35 kr
Erstatningskort  125 kr
Overtrekksgebyr 125 kr 

Betaling utland

Tjeneste
Pris
Utbetaling i EUR til EU/EØS-land (SEPA betaling). Forutsetter registrering av IBAN og BIC, normal prioritet og delte omkostninger. 30 kr
Øvrige utbetalinger 60 kr
Innbetaling i EUR fra EU/EØS-land (SEPA-betaling) 20 kr
Tilleggspris når avsender skal betale mottakers omkostninger i utlandet 175 kr
Innbetalinger fra utlandet (beløp under 5000 NOK) 50 kr
Innbetalinger fra utlandet (beløp over 5000 NOK) 100 kr
Manuell overføring til utlandet. Transaksjonskostnad kommer i tillegg 200 kr

 

Andre tjenester

Tjeneste
Pris
Årspris nettbank og mobilbank 0 kr
Gebyr ved regningsbetaling med KID eller melding 0 kr
Gebyr ved overføring mellom egne kontoer 0 kr
Gebyr betaling til konto i annen bank 0 kr
AvtaleGiro og eFaktura 0 kr
SMS-varsling i nettbanken 0 kr
Kvittering med oblat 14 kr
Betaling av manuell giro (ikke i nettbanken) 75 kr
Manuell overføring til annen konto 75 kr
Fremskaffe arkivert kontohistorikk, pris per bilag 250 kr

Ikke registrert i OBOS-banken enda? 

Det er unnagjort på få minutter, og det er selvfølgelig helt kostnadsfritt. Du får tilgang til nettbanken med en gang.

Registrer deg