Hopp til innholdet

Prisliste

Her finner du oversikt over priser, renter og gebyrer på våre tjenester.

 

Snarveier:

 

Lån

For å få lån hos oss, forutsetter vi at det månedlige trekket går fra en konto i OBOS-banken. Når du registrerer deg får du samtidig din første OBOS-konto. Det er kostnadsfritt å registrere seg, og tar bare noen få minutter. 

 

Boliglån Ung

Boliglån Ung tilbys OBOS-medlemmer mellom 18 og 34 år. Ikke-medlemmer får 0,15 % høyere rente.

Belåningsgrad
Nominell rente
Effektiv rente*
Innenfor 85% av verdien 2,28 % 2,34 %

 *Effektiv rente er beregnet ved et annuitetslån på 2 000 000 kroner med og nedbetalingstid på 25 år og inkluderer etableringsgebyr og månedlig termingebyr.  

 

OBOS Nyboliglån

OBOS Nyboliglån tilbys kun OBOS-medlemmer, og gjelder kjøp av ny bolig fra OBOS eller Block Watne. 

Belåningsgrad
Nominell rente
Effektiv rente*
Finansiering av forskudd på inntil 100 000 kr ved signering før vedtak om byggestart Rentefritt i inntil 6 mnd  
Finansiering av 10% forskuddsinnbetaling 2,23 % Avhenger av løpetid
Innenfor 85% av verdien 2,23 % 2,29 %
Mellomfinansiering (forutsetter at du tar opp et langsiktig lån) 2,23 % Avhenger av løpetid

 *Effektiv rente er beregnet ved et annuitetslån på 2 000 000 kroner og nedbetalingstid på 25 år og inkluderer etableringsgebyr og månedlig termingebyr.

 

Boliglån

Prisene gjelder for OBOS-medlemmer. Ikke-medlemmer får 0,15 % høyere rente.

 Beløp
Nominell rente
Effektiv rente*
Lån over 2 millioner kroner belåning 75% av boligens verdi  2,50 % 2,56 % 
Lån under 2 millioner kroner, belåning 75% av boligens verdi 2,75 % 2,85 %
Lån med belåning mellom 75% og 85% av boligens verdi 5,50 % Varierer med lånets størrelse og nedbetalingstid

*Effektiv rente er beregnet ved et annuitetslån på 2 000 000 kroner og nedbetalingstid på 25 år og inkluderer etableringsgebyr og månedlig termingebyr.

 

Fastrentelån

Fastrentelån tilbys medlemmer i OBOS, innenfor 75 prosent av verdigrunnlaget. 

Satsene er gjeldende fra og med 18.10.2018.

Bindingstid
Nominell rente
Effektiv rente*
3 år 2,65 % 2,72 %
5 år 3,05 % 3,13 %
10 år 3,6 % 3,70 %

 *Effektiv rente er beregnet ved et annuitetslån på 2 000 000 kroner og nedbetalingstid på 25 år, og inkluderer etableringsgebyr og månedlig termingebyr.  

Priser på fastrentelån endres løpende i takt med pengemarkedet. Rentesatsen på ditt lån blir derfor bestemt først når lånet utbetales. Vi tar forbehold om at renten kan endre seg med inntil 0,15 prosentpoeng dersom bankens gjeldene fastrentesatser endres i perioden fra du har signert og frem til lånet utbetales.

  

Rammelån

Prisene gjelder for OBOS-medlemmer. Ikke-medlemmer får 0,15 % høyere rente.

 Beløp
Nominell rente
Effektiv rente*
Lån innenfor 60 % av boligens verdi, uavhengig av lånebeløp

2,85 % 

2,97 % ved 100% utnyttelse

3,05 % ved 50% utnyttelse

 *Den effektive renten vil variere med utnyttelse av lånerammen. Renten er her vist med en låneramme pålydende 2 000 000 kroner, inkludert etableringsgebyr og månedlig gebyr. 

 

OBOS LittExtra

Prisene gjelder for OBOS-medlemmer over 60 år. Ikke-medlemmer får 0,15 % høyere rente.

 
Nominell rente
Effektiv rente
Uavhengig av lånebeløp 4,25 % 4,33 %

 

Mellomfinansiering

Prisene gjelder for OBOS-medlemmer. Ikke-medlemmer får 0,15 % høyere rente. Mellomfinansiering er avdragsfritt i inntil 1 år.

Type mellomfinansiering
Nominell rente
Effektiv rente
Mellomfinansiering i kombinasjon med langsiktig lån Samme rente som det langsiktige lånet Varierer med lånets størrelse og prosjektets varighet
Mellomfinansiering uten langsiktig lån 5,50 % Varierer med lånets størrelse og prosjektets varighet

 

Prosjektlån

Prisene gjelder for OBOS-medlemmer. Ikke-medlemmer får 0,15 % høyere rente. Prosjektlån er avdragsfritt i inntil 3 år. 

 Type lån
Nominell rente
Effektiv rente
Prosjektlån i kombinasjon med langsiktig lån Samme rente som det langsiktige lånet Varierer med lånets størrelse og prosjektets varighet
Prosjektlån uten langsiktig lån 5,50 % Varierer med lånets størrelse og prosjektets varighet 

 

Gebyrer på boliglån

Gebyr
Beløp
Etableringsgebyr Boliglån Fra 1500 kr
Etableringsgebyr OBOS LittExtra for medlemmer Fra 1500 kr
Etableringsgebyr OBOS LittExtra for ikke-medlemmer Fra 2000 kr
Etableringsgebyr ved kun mellomfinansiering Fra 5000 kr
Tinglysningsgebyr borettslag 430 kr
Tinglysningsgebyr selveier 525 kr
Tinglysningsgebyr selveier ved bankbytte av eksisterende pant 200 kr
Termingebyr Boliglån ved trekk fra konto 35 kr
Termingebyr Boliglån ved utsendelse av giro 75 kr
Termingebyr Rammelån ved trekk fra konto 50 kr
Purregebyr 70 kr 
Endring av terminbeløp/ nedbetalingstid 250 kr
Endring av sikkerhet 750 kr
Endring av forfallsdato 0 kr
Endring av lånetype 250 kr
Registrere avdragsfrihet 250 kr
Prioritetsvikelse 250 kr
Bilagskopi 60 kr
Forsinkelsesrente Følger statens satser

 

Sparing

Boligsparing

Vi tilbyr boligsparing for både barn og ungdom. OBOS-medlemmer får de beste rentene.

Sparekonto
Gjeldende rente
Boligspar Barn og Ungdom (0-18 år) 3,45 % per år
BSU (mellom 18 og 34 år) 3,45 % per år
Boligspar Ung (mellom 18 og 34 år, forutsetter BSU)

3,45 % per år

 


Plasseringskonto+ 31 dager

Plasseringskonto+ 31 dager tilbys OBOS-medlemmer over 18 år. Dette er sparekontoen for deg som ønsker å spare både langsiktig og større beløp. 

Beløp
Gjeldende rente
Fra første krone 1,76 % per år
Beløp over 10 millioner kroner 1,10 % per år
  • Du kan ha ett uttak registrert av gangen.
  • Ønsker du å ta ut penger fra kontoen, må vi varsles 31 dager i forveien. Bestiller du uttak raskere enn 31 dager i forveien, får du et gebyr på 1,5 % av beløpet du tar ut.

 

Kort, kontoer og betaling

OBOS Kredittkort 

Kredittkortet som gir deg medlemsrabatter. Gebyrfritt kort, og gebyrfri bruk i innland og utland. OBOS  Kredittkort forutsetter medlemskap.

Sats
Rente/ pris
Årsgebyr  0 kr
Varekjøp inn- og utland  0 kr 
Kontantuttak i inn- og utland (inkludert kontantuttak i forbindelse med varekjøp, og betaling på Posten/ Post i butikk) 35 kr i tillegg til 1 % av beløpet. Renteberegning fra uttaksdato.
Overføring og betaling fra kredittkort til annen konto  35 kr i tillegg til 1 % av beløpet. Renteberegning fra overførings-/ betalingsdato.
Valutapåslag  1,75 % av beløpet  
Rentefri betalingsutsettelse ved varekjøp  Inntil 45 dager 
Årlig nominell rente   19,2 %
Minimumsbetaling per måned   3 % av utestående beløp, minimum 300 kr
Papirfaktura  35 kr
Purregebyr 70 kr
Erstatningskort  125 kr
Overtrekksgebyr 125 kr

 

OBOS-konto

Til daglig bruk, sparing eller begge deler. Tilbys alle OBOS-medlemmer, uansett alder. Ikke-medlemmer får brukskonto uten rente.

Kontobetingelse
Gjeldende rente
Rente for OBOS-medlemmer 1,10 % per år
Maks antall OBOS-kontoer 9

 

Brukskonto for ikke-medlemmer

Kontobetingelse
Gjeldende rente
Rente for ikke-medlemmer 0,00 % per år

 

Depositumskonto

En sikker konto for utleier og leietaker. Kontoen forutsetter OBOS-medlemskap for både utleier og leietaker. 

Fra første krone på innskudd
Gjeldende rente
Etablering av depositumskonto

250 kr ved signering med BankID

1500 kr ved manuell signering

Rente (godskrives leietaker) 0,10 % per år

    

Kortbruk

OBOS Kredittkort er uten årsgebyr og har ingen gebyr ved varekjøp i innland og utland. Se punket om kredittkort for andre priser og gebyrer. 

OBOS bankkort er gebyrfritt for medlemmer. Det innebærer ingen årsgebyr, og ingen gebyr ved varekjøp i innland og utland. Forøvrig gjelder følgende priser for kortbruk:

Bruk
Pris
Årsgebyr 0 kr
Årsgebyr ikke-medlemmer 250 kr
Uttak i minibank inn- og utland 0 kr
Varekjøp med kontantuttak 0 kr
Varekjøp inn- og utland 0 kr
Overtrekksrente kort  18,00 %
Valutapåslag 1, 75 %*

*Ved bruk av kort i utlandet blir beløpet omregnet til norske kroner. Valutapåslaget består av den omregningskursen Visa får hos sine bankforbindelser pluss et kurspåslag. OBOS-banken tar ikke et eget gebyr for bruk av kort i utlandet.

 

Utlandsbetalinger

 Tjeneste
Pris
Utbetaling i EUR til EU/EØS-land (SEPA betaling). Forutsetter registrering av IBAN og BIC, normal prioritet og delte omkostninger. 30 kr
Øvrige utbetalinger 60 kr
Innbetaling i EUR fra EU/EØS-land (SEPA-betaling) 20 kr
Tilleggspris når avsender skal betale mottakers omkostninger i utlandet 135 kr
Innbetalinger fra utlandet (beløp under 5000 NOK) 50 kr
Innbetalinger fra utlandet (beløp over 5000 NOK) 100 kr

 

Andre betalingstjenester

Tjeneste 
Pris
Kvittering med oblat 14 kr
Betaling av giro  75 kr
Bankremisse 60 kr
Innløsning av norsk sjekk 50 kr
Manuell overføring til annen konto 75 kr
Overføring til utlandet (transaksjonskostnad kommer i tillegg) 200 kr
Fremskaffe arkivert kontohistorikk, per bilag 250 kr
Innløsning av utenlandsk sjekk (for kreditering av konto i OBOS-banken) fra 75 kr

Ikke registrert i OBOS-banken enda? 

Det er unnagjort på få minutter, og det er selvfølgelig helt kostnadsfritt. Du får tilgang til nettbanken med en gang.

Registrer deg