Hopp til innholdet

Boligspar Barn og Ungdom

Start boligsparingen fra tidlig alder av, så står barnet økonomisk sterkere ved kjøp av bolig.

Opprett sparekonto

Slik fungerer Boligspar Barn og Ungdom

Boligspar Barn og Ungdom er en boligsparekonto for medlemmer mellom 0 og 18 år. Du som forelder kan sette inn penger på kontoen og spare til barnets fremtidige bolig. Det er ingen begrensning på hvor mye du kan sette inn årlig, men kontoen har en øvre grense på 300 000 kroner.

Det eneste kravet vi stiller, er at begge foreldre er registrert i banken. Den enkle årsaken er at foreldrene disponerer kontoen. Begge har full oversikt over kontoen i nett- og mobilbanken, og må samtykke ved uttak. 

Når barnet fyller 18 år vil det ikke være mulig å sette inn mer, men renten forblir den samme. Kontoen overføres til barnet - som da har blitt voksen. Vi avslutter kontoen ved uttak av høyere beløp enn det som er spart inneværende år. Pengene kan brukes til å kjøpe bolig eller til andre formål. 

Priser og betingelser

Beløp Gjeldende rente
Inntil 300 000 kr 3,45% per år

Alle OBOS-medlemmer under 18 år kan få Boligspar Barn og Ungdom, og alle kan bli medlem.

Hvorfor velge OBOS-banken?

Det er lønnsomt, enkelt og trygt å bruke OBOS-banken.

Utnytt fordelene dine