Hopp til innholdet
Mor og datter på kjøkkenet

Spar i fond

Fondssparing er et godt supplement til vanlig sparekonto for deg som ønsker å spare langsiktig. Sparing i fond innebærer høyere risiko, men også mulighet for høyere avkastning.

Fondssparing i OBOS-banken

OBOS-banken er en tilknyttet agent til Norne Securities og tilbyr gjennom dette forholdet en selvbetjent fondsløsning. Her kan du kjøpe og selge fond, opprette spareavtale, aksjesparekonto (ASK) og IPS-konto. 

Du kan velge mellom fond fra følgende fondsforvaltere: DNB Asset ManagementEika KapitalforvaltningHoldbergfondeneOdin Forvaltning og Skagenfondene

Selvbetjent løsning

Les nøye gjennom informasjonen om fondene du kunne tenke deg å investere i, slik at du blir trygg på at de har en profil som passer for deg. Etiske retningslinjer for fondene, ligger på de enkelte forvalternes nettsider. Det er også lurt å se på hva de ulike fondene koster i form av honorar til fondsforvalteren. 

Hvilken risiko er du komfortabel med?

Det er helt opp til deg å ta egne kjøps- og salgsvurderinger, og gjøre deg opp en mening om hvilken type fond du ønsker å investere i. Vi har per i dag ingen investeringsrådgivning. 

Fond og avkastning

Selv om den historiske utviklingen har vært positiv, er det viktig å huske på at det ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av hvor lenge du ønsker å spare, markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, i tillegg til avgifter for forvaltning og tegning/innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Priser og vilkår

Du finner alle prisene når du logger inn i løsningen, eller på nettsiden til Norne.

Nyttig å vite

Hvordan fungerer dette med fond egentlig?

Her får du svar på det meste som omhandler fondssparing.

Ord og uttrykk

Den lille fondshåndboken kan du slå opp ord som «Avkastning» eller «Referanseindeks», og få en innføring i hva du bør tenke gjennom ved fondshandel.

Priser hos andre banker

På finansportalen.no kan du sammenligne priser på tvers av bankene.