Hopp til innholdet
Mor og datter på kjøkkenet

Fondssparing

Sparing i fond kan være et godt supplement til vanlig sparekonto for deg som ønsker å spare langsiktig. Å spare i fond innebærer høyere risiko, men også mulighet for høyere avkastning.

Fondssparing i OBOS-banken

OBOS-banken er en tilknyttet agent til Norne Securities og tilbyr gjennom dette forholdet en selvbetjent fondsløsning. Her kan du kjøpe og selge fond, opprette spareavtale, aksjesparekonto (ASK) og IPS-konto. 

Du kan velge mellom fond fra følgende fondsforvaltere: DNB Asset ManagementEika KapitalforvaltningHoldbergfondeneOdin ForvaltningSkagenfondene og Alfred Berg

Les hvordan fondsleverandørene velges ut på Nornes hjemmesider om bærekraft

Selvbetjent løsning

Les nøye gjennom informasjonen om fondene du kunne tenke deg å investere i, slik at du blir trygg på at de har en profil som passer for deg. Det er lurt å se på hva de ulike fondene koster i form av honorar til fondsforvalteren. Etiske retningslinjer for hvert enkelt fond finner du på forvalternes nettsider.  

Hvilken risiko er du komfortabel med?

Det er helt opp til deg å ta egne kjøps- og salgsvurderinger, og gjøre deg opp en mening om hvilken type fond du ønsker å investere i. Vi har per i dag ingen investeringsrådgivning. 

Fond og avkastning

Selv om den historiske utviklingen har vært positiv, er det viktig å huske på at det ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av hvor lenge du ønsker å spare, markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, i tillegg til avgifter for forvaltning og tegning/innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Priser og vilkår

Du finner alle prisene når du logger inn i løsningen, eller på nettsiden til Norne.

Nyttig å vite

Hvordan fungerer dette med fond egentlig?

Her får du svar på det meste som omhandler fondssparing.

Ord og uttrykk

Den lille fondshåndboken kan du slå opp ord som «Avkastning» eller «Referanseindeks», og få en innføring i hva du bør tenke gjennom ved fondshandel.

Priser i andre banker

På Finansportalen kan du sammenligne priser på tvers av bankene.