Hopp til innholdet

Regn ut hva prosjektet koster

Bruk rehabiliteringskalkulatoren til å regne ut hvordan et rehabiliteringsprosjekt kan påvirke kostnadene.

Regn ut økning i felleskostnadene ved rehabilitering

Lånebehov: Rentekostnader:

Beløp per måned:

Økning i felleskostnader:
Økning i månedlige felleskostnader per enhet:

Finansiering av rehabiliteringsprosjekter

Rehabiliteringskalkulatoren gir et innblikk i hvordan en rehabilitering påvirker felleskostnadene. Resultatet er kun et estimat, og ikke et endelig svar på hvordan sameiet eller borettslaget bør planlegge et kommende prosjekt. Kalkulatoren tar ikke høyde for boligselskapets nåværende økonomiske situasjon. Kostnadene ved et rehabiliteringsprosjekt vil ofte fordele seg over en prosjektperiode. Prosjektperioden kan påvirke hvor mye og når felleskostnadene bør økes. Det samme gjelder for utbetaling av lån. Ved Prosjektlån med delutbetalinger, betaler vi ut lånet fortløpende etter hvert som regningene forfaller. Det gir lavere finansieringskostnader og påvirker derfor størrelsen på husleiene.

Økningen i felleskostnadene tar utgangspunkt i rentesatsen du legger inn, og gir en indikasjon på hvordan rentenivået påvirker totalkostnaden. Det kan være lurt å legge inn en rentesats som er én prosent høyere enn satsen for den flytende renten. 

Likviditetsanalyse

Før en rehabilitering anbefaler vi å få gjennomført en likviditetsanalyse. Da lager vi en helhetlig plan for finansiering av rehabiliteringsprosjektet. Analysen inkluderer alt fra når justeringer av felleskostnadene bør skje - og med hvor mye - til hvordan bruk av egenkapital og delutbetalinger av prosjektlån bør settes opp. Vi inkluderer eventuelle endringer på eksisterende lån som en del av rapporten

Ta kontakt ved spørsmål om lån eller likviditetsanalyse, vi hjelper dere gladelig!

Kontakt oss

Kontakt oss for en uforpliktende prat om hvordan vi kan bistå ditt boligselskap eller om du har andre spørsmål.